Zeven mogelijke pistes voor bovenlokale samenwerking omtrent culturele infrastructuur

Zeven mogelijke pistes voor bovenlokale samenwerking omtrent culturele infrastructuur

Culturele infrastructuur is een randvoorwaarde voor een bloeiend cultuurleven – en draagt zo bij aan de leefbaarheid, dynamiek en aantrekkingskracht van een gemeente, stad of regio. Tegelijk zijn er veel ruimtelijke uitdagingen. Hoe kunnen lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hierop inspelen?

Infrastructuur is vaak een cruciale randvoorwaarde als plek voor cultuur. Maar het is ook een harde noot om te kraken voor onvermogende non-profitorganisaties. Lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen op verschillende manieren helpen om een antwoord te vinden op ruimtelijke uitdagingen, in het bijzonder om vraag en aanbod op creatieve wijze bij elkaar te brengen. Cultureel steunpunt en kenniscentrum OP/TIL maakt er een speerpunt van en zet de volgende jaren in op ‘verse cultuurplekken’. IDEA expert Joris Janssens leverde een bijdrage aan het debat.

Samen met OP/TIL exploreerde IDEA zeven mogelijke pistes voor bovenlokale samenwerking op het vlak van culturele infrastructuur. Deze gaan van onder meer gedeeld ruimtegebruik tot energiezuinigheid en het gezamenlijk inzetten op onderzoek, ontwikkeling en experiment.

Wil je graag meer weten over dit project? Download hier de volledige tekst die inspiratie wil bieden aan de lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, op basis van recent onderzoek en strategische begeleiding door IDEA Consult en de input vanuit OP/TIL.

arrow team members
foto Joris Janssens (Ph.D.)
Joris Janssens (Ph.D.)
Senior Expert Cultuur & Regionale Ontwikkeling