Wederzijdse leeroefening over het koolstofarm maken van de industrie

Wederzijdse leeroefening over het koolstofarm maken van de industrie

IDEA Consult coördineert het project, dat een platform moet bieden aan de deelnemende landen om hun specifieke behoeften en belangen te bespreken, ervaringen en kennis over succesfactoren en geleerde lessen uit te wisselen, en beleidsmakers te adviseren over hoe zij hun routekaarten voor industriële technologie en sectorale strategieën voor het koolstofarm maken van de industrie kunnen ontwikkelen of bijwerken. Daarnaast zal het project beste praktijken en modellen in kaart brengen voor het mobiliseren van particuliere en publieke investeringen in koolstofarme technologieën. Dit zal de landen helpen om de uitdagingen van de vermindering van de koolstofuitstoot in de industriële sector doeltreffend aan te pakken en een duurzamere toekomst tegemoet te gaan.

Er nemen twaalf landen deel: Oostenrijk, België (het Vlaamse en het Waalse Gewest), Finland, Georgië, Letland, Litouwen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Zweden en Turkije.

Het project is gebaseerd op uitwisselingsbijeenkomsten tussen landen (en met de Europese Commissie) onder leiding van internationaal gerenommeerde deskundigen (waarvan er één deel uitmaakt van het consortium) en gevoed door nota's en voorlopige verslagen. Het project bestrijkt 4 specifieke thema's:

  1. Overzicht en analyse van strategieën en/of routekaarten voor het koolstofarm maken van de industrie;
  2.  Beleidsmix en specifieke financieringsinstrumenten;
  3. Engagement van belanghebbenden, voornamelijk de industrie en kmo's;
  4. Kadervoorwaarden die gunstig zijn voor het koolstofarm maken van de economie.