Waalse slimme specialisatiestrategie

Waalse slimme specialisatiestrategie

IDEA Consult werd uitgekozen om de regionale autoriteiten en de belangrijke spelers van het Waalse innovatie-ecosysteem te begeleiden en te ondersteunen bij het opnieuw bepalen van hun slimme specialisatiestrategie (RIS3). Tegen eind 2020 zal de nieuwe RIS3 overeenkomstig de Europese en EFRO-programma’s de prioriteiten, acties en het bestuur van het hele innovatie-ecosysteem herdefiniëren. Bij deze opdracht zullen drie principes gevolgd worden:

  • De begeleiding moet zorgen voor een proces van cocreatie dat zeer inclusief, interactief en iteratief is, met een sterke betrokkenheid van de ‘quadruple helix’;
  • De begeleiding zal rekening houden met de bestaande elementen en struikelblokken van de RIS3, maar zal zich in de eerste plaats baseren op de maatschappelijke uitdagingen waarmee Wallonië wordt geconfronteerd. De O&O&I-vaardigheden moeten worden afgestemd op de marktvraag, de relatieve sterktes van de Waalse industrie en hoe die kunnen bijdragen aan maatschappelijke veranderingen;
  • Door de begeleiding kunnen we de essentie van de bestaande RIS3-benadering en de elementen ervan opnieuw bekijken en ter discussie stellen en kunnen we openstaan voor nieuwe ideeën, waarbij de sterktes van de vorige benaderingen en van het Waalse regionale ecosysteem behouden blijven.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen