Toekomstgerichte evaluatie Dutch Music Export

Toekomstgerichte evaluatie Dutch Music Export

Sinds 2017 zet Dutch Music Export – het Nederlandse muziekexportbureau – zich in om de export van muziek uit Nederland te faciliteren, vanuit een cofinanciering door het Nederlandse Fonds Podiumkunsten en Buma Cultuur en onder de auspiciën van de Stichting Popcoalitie, een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancesector. De activiteiten zijn onder te verdelen in showcases en handelsmissies, marketingregelingen, bezoekersregelingen en initiatieven op het vlak van voorlichting en educatie. Hoewel de activiteiten van DME tussentijds al intern werden geëvalueerd en bijgestuurd om te optimaliseren, is voorzien in een onafhankelijk onderzoek medio 2020 om de resultaten te evalueren voor de volledige periode 2017-medio 2020. IDEA Consult voert dit uit.

De centrale doelstelling van deze opdracht:

  1. De impact en effectiviteit van regelingen van DME (2017-2020) in kaart brengen op verschillende punten in de waardeketen, bij voorkeur aan de hand van meetbare indicatoren en toekomstgerichte verbeterstrategieën voorstellen.
  2. Daarnaast gaat het onderzoek ook na in welke mate de internationale successen van Nederlandse artiesten ook leiden tot een andere perceptie bij buitenlandse stakeholders over muziek uit Nederland. Een positieve beeldvorming over “Dutch Music” kan ook een hefboom zijn voor andere artiesten uit Nederland.

IDEA Consult voorziet niet alleen een evaluatie van de voorbije werking, maar levert ook een bijdrage aan de toekomstige verbetering van de werking van DME, zeker ook op het vlak van de ingezette ontwikkeling naar een meer evidence-based werking in de toekomst.

Klanten

  • Internationale instellingen

Expertise

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen