Studie over het milieuvriendelijker maken van cloud computing en elektronische communicatiediensten en -netwerken: naar klimaatneutraliteit tegen 2050

Studie over het milieuvriendelijker maken van cloud computing en elektronische communicatiediensten en -netwerken: naar klimaatneutraliteit tegen 2050

De huidige snelle digitale transformatie wordt gekenmerkt door een toename van de hoeveelheid gegevens die moeten worden geregistreerd, verwerkt, opgeslagen en doorgegeven, wat een toename van de IT-infrastructuur met zich meebrengt. Dit heeft gevolgen voor het energie- en grondstoffenverbruik. In het licht van de EU Green Deal en verwante beleidsstrategieën op EU- en lidstaatniveau moeten datacentra en telecommunicatie energie-efficiënter en klimaatvriendelijker worden. De digitale transformatie impliceert dus tegelijkertijd ook een groene transformatie.

IDEA Consult heeft samen met Öko-Institut en Visionary Analytics een studie afgerond voor het Directoraat-Generaal voor Communicatienetwerken, Content en Technologie (DG CONNECT) van de Europese Commissie, dat een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van beleid om de vergroening van datacenters en elektronische communicatienetwerken te bevorderen. Meer specifiek waren de doelstellingen van deze studie gericht op twee van de belangrijkste onderdelen van de ICT-waardeketen:

  • Datacenters en cloud computing: het voorstel voor beleidsmaatregelen om de energie- en hulpbronnenefficiëntie van datacenters te verhogen en een beoordeling te doen van de ecologische, sociale en economische gevolgen, met inbegrip van een taxonomie van definities van datacenters, en een analyse te maken van normen, maatstaven en indicatoren die momenteel worden gebruikt en die zouden kunnen worden gebruikt;
  • Elektronische communicatiediensten en -netwerken: het voorstellen van beleidsopties die kunnen worden opgenomen in een transparantiemechanisme inzake de milieuvoetafdruk van elektronische communicatienetwerken en van criteria voor de beoordeling van de milieuduurzaamheid van nieuwe elektronische communicatienetwerken.

Op basis van zorgvuldige analyses en de input van de feedback van belanghebbenden via enquêtes, diepte-interviews en meer in het bijzonder de online-workshops, werd een aantal potentiële en haalbare beleidsmaatregelen, opties en benaderingen voorgesteld.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen