Strategisch Plan toerisme en recreatie in Waasland

Strategisch Plan toerisme en recreatie in Waasland

Brede toekomstverkenning.

IDEA Consult mocht Toerisme Waasland vzw en Toerisme Oost-Vlaanderen vzw begeleiden bij de opmaak van een strategisch plan. Voor de opmaak van het plan werd een waarderend participatief traject uitgestippeld, gestoeld op twee principes: verankeren (wat goed loopt, zetten we voort) en veranderen (werken vanuit mede-eigenaarschap). De sector en diverse partners, die vanuit andere domeinen of sectoren mee bijdragen aan de toeristische ontwikkeling van Waasland, werden in dit toekomsttraject betrokken.

Waaslanders, aanstekelijk enthousiast.

Er werden ruim 1000 verschillende stemmen gehoord via een brede bevraging. Talrijke ervaringen en ideeën werden vervolgens uitgewisseld onder ruim 122 professionele actoren actief in het Waasland.  Ondanks de pandemie die midden in het planproces opstak, met alle gevolgen van dien voor de toeristische sector, bleven de toerisme partners onophoudelijk betrokken en werkte het enthousiasme en de fierheid over Waasland, ook in online sessies, aanstekelijk. Later stonden we in voor de organisatie en moderatie van een zeer dynamisch (covid-safe) toerismedebat waar resultaten uit het traject werden besproken én ambities van stakeholders werden voorgesteld. En of er gedebatteerd werd!

Samen volop inzetten op de dynamische uitbouw van de toeristische regio Waasland tot een florerende toeristische bestemming.

De toekomstambitie sluit treffend aan op het toerismebeleid op Vlaams niveau. Maar nog meer dan dat, bouwt het voort op de expliciete suggestie van de stakeholders: de belangrijkste gemeenschappelijke opgave is een gezond evenwicht behouden tussen de draagkracht van Waasland en de belangen van bezoekers, inwoners en ondernemers. Er is daarom gekozen voor een DNA-gebaseerde toeristische doorontwikkeling. Met rust en stilte in de natuur als troef. En met cultuur en erfgoed die het eigenwase karakter creatief in de verf zetten.

Klaar voor de toekomst.

De toekomststrategie werd afgestemd op het strategisch plan van Scheldeland, zodat een coherent en duurzaam ontwikkelbeleid gevoerd kan worden over de regiogrenzen heen. Het beleidsplan werd unaniem goedgekeurd door de raden van bestuur van Toerisme Waasland vzw en Toerisme Oost-Vlaanderen vzw en door de deputatie van provincie Oost-Vlaanderen. Kortom, bestemming Waasland is klaar voor de toekomst.

arrow team members
foto Michelle Accardo
Michelle Accardo
Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Cultuur & Toerisme

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen