STEM in Vlaanderen: Terugblik en ambities voor de toekomst

STEM in Vlaanderen: Terugblik en ambities voor de toekomst

Sinds 2012 is het "Actieplan ter bevordering van loopbanen in wiskunde, wetenschap en technologie" (kortweg "STEM-actieplan") operationeel om op lange termijn beter te voldoen aan de behoeften van de kenniseconomie en de arbeidsmarkt. IDEA Consult heeft in opdracht van VLAIO het Vlaamse STEM-actieplan geëvalueerd.

Deze opdracht is tweeledig en omvat de volgende aspecten:

  1. Evaluatie van het STEM-actieplan.
  2. Evaluatie van de monitoringinstrumenten.

Meer specifiek krijgen we via deze opdracht inzicht in de mate waarin de doelstellingen van het STEM-actieplan zijn bereikt: komt het menselijk kapitaal in Vlaanderen beter tegemoet aan de behoeften van de kenniseconomie? We onderzoeken ook in hoeverre het huidige monitoringsysteem geschikt is om de voorgestelde doelstellingen van het actieplan te bewaken.
Vanuit een ex ante perspectief ontwikkelen we een mogelijke blauwdruk voor een agenda "competenties voor een innovatieve kennismaatschappij" en een bijbehorend monitoringsysteem.