Springlevend op je 80ste? Daarvoor moet je genieten van je vrije tijd, zo bewijst Pasar vzw.

Springlevend op je 80ste? Daarvoor moet je genieten van je vrije tijd, zo bewijst Pasar vzw.

Pasar is een organisatie met haar roots in het sociaal toerisme en een sterke traditie in het bieden van recreatiemogelijkheden. Het recht op vakantie voor iedereen kreeg van bij de oprichting van Pasar een specifieke invulling, met betaalbare en aantrekkelijke vakantiecentra en ontspannende activiteiten die het groepsverband tussen mensen versterken. Vandaag is Pasar een vrijetijdsorganisatie die nog steeds verbindend werkt.

Met ruim 80 jaar ervaring in sociaal-toerisme, ruim 22.000 leden actief in heel Vlaanderen én een frisse kijk op de toekomst, staat Pasar stevig. Maar de vrijetijdsorganisatie, die vnl. wandel-, fiets- en kampeerproducten ontwikkeld, erkent ook uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen die impact hebben op de rol en betekenis van de organisatie. Het team van Pasar vzw doorliep daarom in 2021 toekomsttraject.

Het toekomsttraject beoogde een scherpe missie en visie in combinatie met een strategisch kader om de innovatiekracht en de wendbaarheid van de organisatie te maximaliseren.  Het traject startte met een analyse van de huidige situatie en trends en ontwikkelingen op het gebied van verenigingsmanagement en vrijetijdseconomie. In een volgende verdiepende fase werden in co-creatie met externe deskundigen en het team van Pasar de rol en de positie van Pasar stevig bevraagd. Het DNA van de organisatie werd geëxploreerd en uitdagingen voor Pasar als vrijetijdsorganisatie werden vertaald naar een visie op de toekomst met bijhorend strategisch kader. Het toekomstplan werd getoetst met het Pasar-team en de raad van bestuur. Tot slot werd een toekomstgerichte organisatiestructuur uitgewerkt.

De inmiddels 83-jarige organisatie is met een hernieuwde ambitie klaar om tegen 2040, samen met haar leden en partners, een betekenisvolle invulling van vrije tijd optimaal te ontwikkelen en voor iedereen mogelijk te maken.

arrow team members
foto Michelle Accardo
Michelle Accardo
Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Cultuur & Toerisme

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen