Sectororganisaties inspireren met Circularia over circulair bouwen en vrijetijdsvoorzieningen

Sectororganisaties inspireren met Circularia over circulair bouwen en vrijetijdsvoorzieningen

Duurzaamheid is ook in bouwsector een belangrijke uitdaging. Diverse systeemknelpunten verhinderen echter nog de stap naar circulair bouwen.

Factoren als een kortetermijnperspectief, weinig vertrouwen tussen verschillende disciplines in het bouwproces, risicomijdend gedrag tegenover nieuwe technieken en een onduidelijk beeld van de maatschappelijke meerwaarde spelen hierbij een grote rol.

Inzichten en tips over circulair bouwen en vrijetijdsvoorzieningen

ORI, de Belgische sectororganisatie van de onafhankelijke ingenieurs- en adviesbureau’s ging in het project Circularia met zijn leden hierrond aan de slag. De brug werd gebouwd met Netwerk Lokaal Sportbeleid, Cult! en Bataljong, de respectievelijke ledenorganisaties van sportambtenaren, cultuurhuizenverantwoordelijken en jeugdconsulenten. Vrijetijdsvoorzieningen zijn namelijk relevante publieke gebouwen met circulaire linken. Denk bv. aan de PPS-overeenkomsten met een life-cycle benadering bij zwembaden, herbestemming van gebouwen of publieke ruimten als cultuurhuizen of de krimp of groei van jeugdbewegingen of sportclubs.

In een traject met steun van VLAIO en Vlaanderen Circulair gingen deze organisaties samen met koplopers onder hun leden (ingenieurs en vrijetijdsambtenaren) in dialoog. Studie- en ingenieursbureau’s vaak actief in de eerste stap van een publiek bouwproces wisselden wederzijds kennis en inzichten uit met de ‘gebruiker’ van de gebouwen en infrastructuur, zijnde jeugd- en sportambtenaren en cultuurhuisverantwoordelijken.

Eind maart 2023 werd op het slotmoment van Circularia een gids ‘Circulair bouwen en Vrijetijdsvoorzieningen’ voorgesteld. Waar het traject bouwde aan vertrouwen en het voeden van een langetermijnperspectief rond circulair bouwen, bundelt deze gids basismodellen en -inzichten rond circulair bouwen, concrete tips en een stappenplan van idee tot gebruik voor circulair bouwen en vrijetijdsvoorzieningen.

De gids is te raadplegen en te downloaden op https://circularia.be/

Een impressie en foto’s van het Slotmoment op 27 maart (LinkedIn).

Ledenorganisaties voor sectoren van de toekomst

David Nassen was aan de zijde van de directeur en bestuur van ORI vanuit IDEA Consult procesbegeleider voor Circularia. Naast een project over de thema’s ‘circulair bouwen’ en zwembaden, cultuurcentra of jeugdlokalen, was Circularia bovenal een opdracht waar sector- en ledenorganisaties hun leden wilden betrekken op nieuwe terreinen en in hun toekomstige maatschappelijke relevantie (de rol van een ingenieur en het sportcentrum of cultuurhuis van de toekomst).

ORI werd zo begeleid in het opzetten van een co-creatief (online) proces voor de ontwikkeling van de sector met enkele leden-koplopers, in tegenstelling tot een eerder vooral aanwezig rol als vertegenwoordiger en belangenbehartiger. Er werd een ‘Theory of Change’ opgesteld waarbij de concrete acties in dit traject gekoppeld werden aan de impact van deze sectoren op de SDG’s of de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit kader maakt dat ORI het traject kan herhalen samen met andere domeinen als bv. de zorgsector. Diverse modellen rond verenigingsmanagement en de werking van sector- en ledenorganisaties werden ingebracht om systeemknelpunten aan te pakken door een toekomstgerichte en op innovatie gerichte opstelling en aanpak als sectororganisatie samen met de leden.

arrow team members
foto David Nassen
David Nassen
Senior Adviseur Strategie & Samenwerking met Impact