Samenwerken rond opleidingen in Midden-West-Vlaanderen

Samenwerken rond opleidingen in Midden-West-Vlaanderen

We onderzochten - in opdracht van POM West-Vlaanderen - het potentieel voor samenwerking rond opleidingen voor ondernemingen in de regio Midwest. De focus lag op de speerpuntsectoren agro-/voeding, textiel en kunststoffen en opleidingen gericht op technische profielen. We onderzochten in welke mate ondernemingen momenteel zelf opleiding organiseren en in hoeverre ze hiervoor samenwerken met onderwijs en opleidingsinstellingen of met andere ondernemingen. Via een vragenlijst bij ondernemingen en interviews en focusgroepen met verschillende stakeholders, zochten we naar opportuniteiten voor samenwerkingsverbanden. We formuleerden concrete aanbevelingen voor het opzetten van een netwerk rond levenslang leren in de regio.

Deze opdracht werd mogelijk gemaakt dankzij het ESF-project “Versterkt Streekbeleid Midden-West-Vlaanderen”.

Lees hier het volledige rapport.

arrow team members
foto Marieke Carpentier (Ph.D.)
Marieke Carpentier (Ph.D.)
Consultant/Onderzoeker Regionale Ontwikkeling & Arbeidsmarkt

Klanten

  • Steden en provincies

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen