Samen sterker: IDEA Consult bevordert interregionale samenwerking

Samen sterker: IDEA Consult bevordert interregionale samenwerking

IDEA Consult heeft het project al gesteund tussen januari 2019 en juni 2020 en zal de ontwikkeling en invoering van concrete actieplannen voor de samenwerking blijven steunen, want daarmee kunnen regio’s efficiënter samenwerken om ondernemers te helpen de hele interne markt te bereiken. Het project telde oorspronkelijk tien Europese Ondernemende Regio’s (EOR) en daar komen acht nieuwe regio’s bij tijdens de verlenging van het project: Pommeren (PL), Helsinki (FI), Valencia (ES), Gelderland (NL), Noord-Ierland (IE), Klein-Polen (PL), Asturië (ES) en Navarra (ES).

Door regio’s met een EOR-label in kaart te brengen, te analyseren en met elkaar te verbinden, werden voorheen al strategische thema’s bepaald. In een eerste fase zal het project de acht nieuwe regionale ondernemende ecosystemen grondig in kaart brengen, zoals dat in het vorige project voor de deelnemende regio’s gedaan werd. Het doel hiervan is een grondigere analyse uit te voeren en extra bewijs te verzamelen om:

  • het ondernemende ecosysteem uitgebreid in kaart te brengen en de maturiteit ervan te bepalen;
  • de SWOT-analyse van het regionale ecosysteem bij te werken en de sterktes en bestaande tekorten vast te stellen;
  • de verbindingen binnen het ecosysteem en in het kader van interregionale samenwerking te analyseren;
  • de uitdagingen en kansen te analyseren in verband met de horizontale en thematische synergieën voor mogelijke samenwerking.

Samenwerkingsgebieden zijn al uit de analyse gehaald en zullen worden aangepast naarmate nieuwe regio’s geanalyseerd worden. De samenwerkingsgebieden worden uitgewerkt tot acties in actieplannen. Het project gaat van actieplannen over tot eerste acties, waaronder het bevorderen van samenwerking en discussie via workshops, onlinevergaderingen en studiebezoeken.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen