Procesondersteuning bij voorbereiding Kennisagenda Werk en Sociale Economie (WSE)

Procesondersteuning bij voorbereiding Kennisagenda Werk en Sociale Economie (WSE)

De Vlaamse Regering kondigde aan het beleidsgericht onderzoek te versterken om beleidsinterventies – zowel voor, tijdens, als na de beslissing en uitvoering – beter te onderbouwen. In deze context formuleerde het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse overheid de ambitie om een meerjarig inhoudelijk onderzoekskader op te stellen, i.e. een kennisagenda voor de kennisprogrammatie post-2020. Enerzijds om op langere termijn prioritaire onderzoeksvraagstukken te bepalen, maar ook om onderzoeksmiddelen doelgericht en efficiënt in te zetten, en om initiatieven inhoudelijk beter op elkaar af te stemmen.

De totstandkoming van een gedragen en toekomstgerichte kennisagenda staat of valt bij een sterke procesbegeleiding die interne en externe stakeholders inzake (arbeidsmarkt)onderzoek betrekt. IDEA trad op als onafhankelijke facilitator om beschikbaar onderzoek en reeds gekende beleidsuitdagingen te inventariseren, prioritaire kennisvragen te identificeren via stakeholderconsultatie, en een doordachte governancestructuur op te stellen van de kennisagenda zelf. De consultatie van experten werd benaderd vanuit een ‘triple helix’-logica, die ook gehanteerd wordt in de context van innovatie. We stellen interacties centraal tussen beleidsactoren, de onderzoekswereld en het maatschappelijke middenveld om tot een gedragen kennisagenda te komen rond diverse beleidsthema’s en prioritaire kennisvragen, gevoed vanuit verschillende perspectieven.

arrow team members
foto Kathy Goffin
Kathy Goffin
Onderzoeker Arbeidsmarkt & Sociaal-Economisch Beleid

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen