Op weg naar betere monitoring en benutting van afvalstromen in Europa

Op weg naar betere monitoring en benutting van afvalstromen in Europa

In de circulaire economie staat de levenscyclus van producten centraal. Idealiter zou deze cyclus een gesloten kringloop moeten zijn met weinig tot geen negatieve milieu-impact of afval. De EU heeft ambitieuze circulaire doelstellingen en het is nodig om afval beter te monitoren zodat materialen beter benut worden op de hele circulaire ladder.

Het onlangs goedgekeurde Actieplan Circulaire Economie (ACE) erkent de noodzaak om beter te monitoren in welke mate er vooruitgang geboekt wordt met ACE-doelstellingen. Dergelijke inspanningen zijn niet alleen relevant op Europees niveau, maar ook op nationaal, regionaal, gemeentelijk en zelfs bedrijfsniveau.

Samen met het Öko-Institut, Planmiljö en het Instituut voor Europees Milieubeleid (IEM) ondersteunt IDEA Consult het Europees Milieuagentschap (EU) om circulaire praktijken op te sporen, te analyseren
en te monitoren.
We reiken circulaire bedrijfsmodellen aan in diverse sectoren, door opkomende afvalstromen die voortvloeien uit technologie en infrastructuur van de Europese energietransitie op te sporen en door uitdagingen en kansen uit te lichten.
Om de circulaire economie accurater te beoordelen bepalen we indicatoren die alle sporten van de circulaire ladder beschrijven en tonen hoe breed de circulaire principes zijn met de “tien R’en” van duurzaamheid. Op die manier definiëren we innovatieve parameters en databronnen om de circulaire economie uiteindelijk te kwantificeren.

Wil u graag meer weten over dit onderwerp, raadpleeg dan het rapport ‘Resource efficiency and the circular economy in Europe 2019 – even more from less’ van het EMA of raadpleeg onze website over onze expertise inzake circulaire economie en neem rechtstreeks contact met ons op om u te helpen met uw uitdagingen op het vlak van afvalbeheer.

Klanten

  • Vlaamse overheid
  • Waalse overheid
  • Brusselse overheid
  • Federale overheid
  • Europese Commissie
  • Steden en provincies
  • Internationale instellingen
  • Intermediaire en private organisaties
  • Buitenlandse Overheid

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen