Onroerend erfgoed in privé familiebezit: Europees onderzoek naar de maatschappelijke impact en het gebruik van innovatieve businessmodellen

Onroerend erfgoed in privé familiebezit: Europees onderzoek naar de maatschappelijke impact en het gebruik van innovatieve businessmodellen

In het Europese Jaar voor Cultureel Erfgoed 2018 voert IDEA Consult in opdracht van de Europese Commissie (DG EAC) een onderzoek naar de economisch-maatschappelijke impact van cultureel erfgoed in privé eigendom en hun potentieel om bij te dragen tot verschillende Europese beleidsdoelstellingen in domeinen zoals innovatie, sociale cohesie, onderwijs, jeugdwerk en interculturele dialoog. Tijdens de studie wordt ook stilgestaan bij de opportuniteiten en valkuilen die private eigenaars van erfgoed ondervinden bij het duurzaam in stand houden van hun eigendom en het maximaliseren van hun economisch-maatschappelijke impact. Tijdens de studie zullen innovatieve businessmodellen onderzocht worden die de economische duurzaamheid en maatschappelijke impact van erfgoed in privé eigendom kunnen versterken. Voor deze Europese studie werkt IDEA Consult samen met de Europese associaties European Landowners’ Organisation (ELO) (lead partner), European Historic Houses Association (EHHA) en onderzoekspartner K&DM.

arrow team members
foto Eveline Durinck
Eveline Durinck
Senior Consultant Competitiviteit & Innovatie
foto Michelle Accardo
Michelle Accardo
Senior Consultant Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Cultuur & Toerisme

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen