Masterplannen voor toekomstgerichte onderzoeks- en onderwijscampussen

Masterplannen voor toekomstgerichte onderzoeks- en onderwijscampussen

Masterplan Hogeschool PXL Hasselt

Hogeschool PXL transformeert en past zich aan om haar gemeenschap van studenten, docenten, personeel en bezoekers een leeromgeving aan te bieden die inspireert en uitdaagt.  IDEA Consult ondersteunde 51N4E bij de opmaak van een vernieuwd masterplan voor de campussites te Hasselt. Doorbraak PXL zoals het masterplan genoemd is omwille van het operationele karakter ervan, vertaalt de verschillende uitdagingen in een driehoek van drie ambities: duurzaam, toegankelijk & verbonden, en lerend leven. Het duurzame kent zijn beslag in een circulaire ontwikkelingsaanpak met maximaal behoud van het bestaande (deels) verouderd gebouwenbestand, maar ook in een grotere inbedding van de school in zijn parkomgeving. Inzake toegankelijkheid wordt een modal shift voorgestaan en een betere verbondenheid met de stad in zijn geheel. Op het vlak van lerend leven, wordt de band met partners op vlak van opleidingen en met de bedrijfswereld verder aangehaald. Doel is de bestaande campus te laten evolueren naar een groene, compacte, goed bereikbare en multifunctionele omgeving waar de vernieuwende pedagogische visie van de hogeschool beter tot zijn recht kan komen. IDEA Consult stond in voor de invulling van markttechnische, financieel-technische en operationele vraagstukken binnen dit masterplan, inclusief mogelijke subsidiekanalen.  

Studielandschap Campus UZ Gent

IDEA Consult ondersteunde in samenwerking met Value Partners de UGent in kader van het studielandschap Campus UZ Gent waar de universiteit een nieuw project wenst te realiseren met een divers opleidingsgerelateerd programma. Aangezien de voorziene auditoria, foyer en leszalen slechts binnen specifieke perioden gebruikt worden en bijgevolg de helft van de tijd leeg staan, is het een dure investering die optimaler kan gebruikt worden. In een eerste fase onderzochten we in gesprek met stakeholders en potentiële partners of er interesse is van externe partijen om van de voorziene faciliteiten gebruik te maken op de vrije momenten en hiervoor financieel ook mee in het project te stappen. In een tweede fase onderzochten we de mogelijkheden om het studielandschap te combineren met studentenhuisvesting om co-investeerders aan te trekken. Tot slot ondersteunden we de UGent met aanbevelingen inzake de relevante investeringsformules en businessmodellen om een project met verschillende partijen te realiseren.

Wetenschapspark Leuven Noord

In augustus 2021 startte een studieteam bestaande uit ORG, Bureau Bas Smets, SWECO, Idea Consult en Metabolic met de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor het spoorplateau Leuven Noord. Dit in opdracht van de stad Leuven, KU Leuven en NMBS, met als doel om tot een coherente strategie te komen om het spoorplateau te ontwikkelen tot een nieuw wetenschapspark. Dit wetenschapspark moet een nieuwe hotspot van innovatie en economische activiteit worden in Vlaanderen, en de reputatie van Leuven als centrum van kennisintensieve bedrijvigheid en innovatie in Vlaanderen bestendigen. Het masterplan, waarvan de opmaak zich momenteel in de laatste fase bevindt, zal hiervoor een geïntegreerde ontwikkelingsstrategie vastleggen met een ruimtelijk en landschappelijk kader, een mobiliteitsstrategie, een financieel model en concepten voor duurzame energievoorziening en circulariteit. Het Masterplan wordt ontwikkeld in overleg met een brede groep betrokkenen: overheden, administraties, grondeigenaars, middenveldorganisaties en naburige bedrijven. IDEA Consult ondersteunt het studieteam met de opmaak van de ontwikkelingsstrategie, de analyse van de financiële haalbaarheid en advisering omtrent mogelijke subsidiekanalen.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen