Landschapstekening Kunsten Leuven 2020

Het is de tweede keer dat een Leuvense Landschapstekening Kunsten wordt opgesteld. Een eerste editie verscheen in 2015, in de aanloop naar een meerjarige subsidieronde in het Kunstendecreet. Op meerdere vlakken was dit destijds een geslaagd initiatief. Destijds maakten verschillende (centrum)steden een Landschapstekening Kunsten op, in functie van het decretaal voorziene gesprek van de lokale overheid met de Vlaamse minister van cultuur, maar die van Leuven sprong er op verschillende vlakken uit. De Leuvense tekst was een goed voorbeeld van hoe zo’n tekst van onderuit gevoed kan worden, in een samenspel tussen lokale overheid en de sector. De stad werkte hiervoor samen met de ‘K13’ – een informeel overleg van de door Vlaanderen structureel gesubsidieerde kunstenorganisaties in Leuven. Vandaag zijn we 5 jaar verder, en wordt er dus in Leuven aan een nieuwe Landschapstekening Kunsten gewerkt. We zijn aan het begin van een nieuwe Vlaamse beleidsperiode, en er komt er een meerjarige subsidieronde aan, waarbij de ‘K13’ opnieuw het initiatief nam voor een Landschapstekening Kunsten. Hiervoor werd IDEA Consult aangesproken, mede omdat Joris Janssens (expert bij IDEA) en Delphine Hesters (als freelancer betrokken bij een aantal IDEA-projecten) in de hoofdredactie zaten van de Vlaamse Landschapstekening Kunsten (Kunstenpunt), die in september 2019 verscheen, en voeding gaf aan de recent gepubliceerde Strategische Visienota Kunsten van Vlaams minister van Cultuur, Jan Jambon.

Het nieuwe Landschapstekeningtraject in Leuven heeft diverse doelstellingen: net zoals vorige keer moet de Landschapstekening de Stad Leuven voeden in haar gesprek met de Vlaamse minister van cultuur. Vooral moet de Landschapstekening ook een richting aangeven voor de sector zelf, en mogelijke nieuwe pistes voor de artistieke samenwerking in Leuven. Die plannen kunnen dan deels hun beslag vinden in de subsidieaanvragen voor de kunstenorganisaties in de meerjarige subsidieronde in het Kunstendecreet. In het traject naar de Landschapstekening reikt de horizon verder dan de volgende subsidiebeslissingen in het Kunstendecreet. Zeker op het stedelijke niveau leven er heel wat grootschalige ambities voor het cultuurveld, met 2030 als horizon. De Landschapstekening Kunsten voedt dan ook het kunstenveld in zijn gesprek met de Stad, die deze demarche ook actief ondersteunt.

De eerste Landschapstekening was een traject waarbij hoofdzakelijk de structureel gesubsidieerde kunstenorganisaties betrokken waren. Precies omdat samenwerken centraal staat in het Leuvense verhaal, wil het lopende landschapstekeningtraject nadrukkelijk verbreden. de eerste twee sessies werd het bredere kunstenlandschap uitgenodigd. In totaal namen er een 50-tal mensen deel aan de werksessies, waarbij respectievelijk een huidige stand van zaken van het Leuvense kunstenveld werd opgemaakt en de contouren van een toekomstbeeld.

Klanten

  • Intermediaire en private organisaties

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen