Laat je ondersteunen door IDEA Consult via het raamcontract strategisch en belanghebbendenmanagement

Laat je ondersteunen door IDEA Consult via het raamcontract strategisch en belanghebbendenmanagement

De Vlaamse overheid sloot in november 2023 een nieuw raamcontract af voor externe ondersteuning voor strategisch en belanghebbendenmanagement. Via dit raamcontact kun je als bestuur rechtstreeks terecht bij ons voor advies en begeleiding in deze domeinen. 

Strategische vragen kunnen zowel betrekking hebben op beleidsthema’s (meerjarenplanning, ruimtelijk-economische strategie, doelstellingencascade, KPI’s,…) als organisatiethema’s (HR, financiën, digitalisering,…). Belanghebbendenmanagement gaat over het betrekken van belanghebbenden in de voorbereiding, uitwerking, uitvoering of evaluatie van de strategie.  

Niet enkel Vlaamse departementen en agentschappen, maar ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie, provinciebesturen, steden en gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen werken via het raamcontract. 

Hoe ga je te werk? 

Om te bestellen via het raamcontract zijn er twee werkwijzen naargelang de grootte van de opdracht: 

  • Voor opdrachten tot €75.000 excl. BTW wordt het cascadesysteem gevolgd. Dit betekent dat de opdracht aan de eerstgeklasseerde dienstverlener wordt aangeboden. Als die niet over de capaciteit of expertise beschikt, komt de tweede aan de beurt en zo verder. Er is binnen deze categorie ook een mogelijkheid tot ‘rechtstreekse toewijzing’. Dat betekent dat wanneer je in binnen de raamovereenkomst al eens beroep deed op ons, je voor een bedrag tot €75.000 excl. BTW rechtstreeks opnieuw bij ons kan komen zonder toepassing van de cascade, indien er een nauwe samenhang is met die vorige opdracht.   
  • Voor opdrachten boven €75.000 excl. BTW geldt mini-competitie. De vijf bureaus die door de Vlaamse overheid werden weerhouden kunnen intekenen en wedijveren voor de opdracht.  

Het IDEA Collectief bestaat uit: IDEA Consult, MONDEA, The Argonauts, Impact Public Sector Advisors, Tweeperenboom, Uncapped. We staan als eerste geklasseerd voor het perceel strategisch management en als derde voor het perceel belanghebbendenmanagement. Dit betekent dat voor strategische opdrachten ≤ €75.000 de opdracht als eerste wordt aangeboden aan ons collectief, voor strategische opdrachten > €75.000 geldt mini-competitie. Voor belanghebbendenmanagement staan we binnen de cascade niet op de eerste plaats en zullen kleine opdrachten pas in derde instantie bij ons aangeboden worden. Voor grotere opdrachten doen we evenwaardig mee in de mini-competitie.  

Werken met het raamcontract biedt het voordeel dat je als bestuur zelf geen overheidsopdracht moet organiseren. Bovendien wordt er gewerkt aan vastgestelde maximumprijzen. 

Ben je benieuwd? Neem een kijkje op Consultancy in strategisch en belanghebbendenmanagement | Vlaanderen Intern. Let op: deze intranetpagina is enkel toegankelijk voor besturen met een login.*

Meer informatie is ook beschikbaar bij onze verantwoordelijke voor het raamcontract: Bart Van Herck, bart.vanherck@ideaconsult.be, 0477 26 34 33. 

* Als je de pagina’s bezoekt vanop het netwerk van de Vlaamse overheid, ben je in principe automatisch ingelogd. Als je toch een foutmelding krijgt, moet je rechtsboven op de pagina inloggen. Als je pagina’s van buiten het netwerk bezoekt, zal je sowieso moeten inloggen met e-ID of burgertoken. Klik hiervoor rechts bovenaan op “Inloggen”.
Beschik je nog niet over het gebruikersrecht dat toegang verleent tot de catalogus? dan kan je dat aanvragen bij de lokale beheerder van het gebruikersbeheer in jouw organisatie. hier vind je een lijst met wie je hiervoor kan aanspreken in jouw organisatie. je kunt ook contact opnemen met de helpdesk van het gebruikersbeheer.
arrow team members
foto Bart Van Herck
Bart Van Herck
Senior Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Gedelegeerd Bestuurder