Kwalitatieve bevraging Lokale Vrijetijdsmonitor

Kwalitatieve bevraging Lokale Vrijetijdsmonitor

De Lokale Vrijetijdsmonitor – een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap – is een dataverwerkings-project met gegevens over het lokale vrijetijdsgebeuren in Vlaanderen. De context is de overheveling in 2016 van de Vlaamse subsidies voor het lokale cultuur-, sport- en jeugdbeleid naar het Gemeentefonds. De jaren ervoor waren door Vlaanderen grote stappen gezet en diverse instrumenten geïnitieerd en uitgebouwd om het lokale cultuur-, jeugd- en sportbeleid te ondersteunen via kennisopbouw en permanente monitoring. Met de Lokale Vrijetijdsmonitor wil de Vlaamse Gemeenschap hierop ook in de toekomst blijven inzetten, in een veranderde bestuurlijke context. De Lokale Vrijetijdsmonitor heeft als doel om belangstellenden een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van het lokale cultuur-, jeugd- en sportbeleid in Vlaanderen. Op dit moment bevat hij een indicatorenset die informatie verzamelt over negen thema’s: samenwerking, vrijwilligers, participatie, financiële middelen en ondersteuning, tewerkstelling, tevredenheid, infrastructuur, inspraak, aanbod en verenigingen.

Ter voorbereiding van de tweede publicatie in 2021 evalueert het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) de huidige Lokale Vrijetijdsmonitor. Een belangrijk onderdeel van deze evaluatie is een kwalitatieve bevraging naar het gebruik van dit instrument door lokale besturen. De volledigheid van het beeld van het lokale vrijetijdsleven hangt af van de mate waarin lokale besturen gegevens invoeren. Mede daarom is het noodzakelijk dat dit instrument zo dicht mogelijk aansluit bij hun kennisnoden en meerwaarde biedt. Tussen februari en mei 2020 nam IDEA Consult 30 interviews af met lokale besturen, omtrent hun ervaringen met de Lokale Vrijetijdsmonitor.

Klanten

  • Vlaamse overheid

Expertise

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen