Kunst in de Publieke ruimte verder onderzocht

Kunst in de Publieke ruimte verder onderzocht

In 2020 brachten we, in opdracht van de Vlaamse Overheid Departement CJM, het diverse landschap van kunst in opdracht in de publieke ruimte in Vlaanderen en Brussel in kaart: de verscheidenheid aan betrokken actoren, de verschillende rollen die ze opnemen, motivaties om te investeren in kunst in opdracht in de publieke ruimte, soorten kunstinterventies, etc. We keken ook naar bestaande instrumenten om de totstandkoming en beheer van kunst in de publieke ruimte te ondersteunen, alsook naar de rol van het ‘Platform Kunst in Opdracht’ in het stimuleren en ondersteunen van het veld. Tot slot formuleren we aanbevelingen om kunst in opdracht in de publieke ruimte in Vlaanderen verder te versterken.

Uit het eerder mappingonderzoek bleek dat communicatie en publiekswerking vaker niet dan wel een belangrijk deel uitmaakt van het proces dat leidt tot de publieksstelling van een kunstwerk. Z33 laat dit nu verder onderzoeken. De doelstelling van het onderzoek is om te verduidelijken op welke wijze communicatie en publieksbemiddeling van kunstprojecten in de publieke ruimte het best kan worden gerealiseerd, welke instrumenten daarbij worden gehanteerd en welke samenwerkingsverbanden daartoe worden afgesloten.

Z33 is zelf pionier in het realiseren van kunst in de publieke ruimte – met een portfolio aan realisaties die internationaal resoneren.

arrow team members
foto Michelle Accardo
Michelle Accardo
Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Cultuur & Toerisme

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen