Kosten en baten van duaal leren

Kosten en baten van duaal leren

Na een reeks pilootprojecten over duaal leren (een leermethode waarbij leerlingen het onderwijs op school combineren met een stage in een bedrijf), nam de Vlaamse overheid een decreet aan voor de structurele implementatie van duaal leren in het Vlaamse onderwijs. Om het systeem tot een succes te maken, is de bereidheid van bedrijven, sectoren, opleidingsaanbieders en onderwijsnetwerken om deel te nemen aan het duaal leren cruciaal. Daarom besloot SYNTRA Vlaanderen (het Agentschap dat instaat voor de stagecomponent van het duaal leren) een kosten-batenanalyse uit te voeren om de kosten en baten van het duaal leren in kaart te brengen en te meten.

Deze studie heeft meerdere doelstellingen:

  1. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse uitvoeren van de kosten en baten van duaal leren in Vlaanderen voor bedrijven, sectoren, opleidingsaanbieders en onderwijsnetwerken in Vlaanderen, en dit voor een gevarieerde set van onderwijsprogramma's.
  2. Beleidsaanbevelingen geven over de financiering van duaal leren in Vlaanderen op basis van een globale reflectie over de mogelijkheden om duaal leren te financieren, rekening houdend met de resultaten van de kosten-batenanalyse.

Klanten

  • Vlaamse overheid

Diensten

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen