Kosten-baten analyse van Housing First project in België

Kosten-baten analyse van Housing First project in België

Deze studie evalueert de kosten en baten vanuit maatschappelijk en economisch standpunt van het Housing First programma rond dakloosheid dat sinds 2013 loopt in vijf Belgische steden. De studie heeft zoveel mogelijk macro-economische kosten en baten van het project bijeengebracht en dit afgezet tegen het kosten-baten plaatje van traditionele systemen van opvang voor thuislozen. Meer bepaald geeft de studie antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat is kosten-baten overzicht van het Housing First project in België?
  • Hoe verhoudt dit kosten-baten verhaal zich tot de andere systemen van opvang voor thuislozen? 
  • Onder welke voorwaarden kan dit systeem een interessante beleidspiste worden?
arrow team members
foto Daphné Valsamis
Daphné Valsamis
Senior Expert Arbeidsmarkt & Sociaal-Economisch Beleid

Klanten

  • Waalse overheid

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen