Interactie met en tussen leden

Interactie met en tussen leden

Van De Taalsector over diëtistenkringen tot Unizo-Sectorwerking

Het werken met leden maakt dat in sector- en beroepsorganisaties of federaties bijzondere mechanismen bepalend zijn voor de strategie of organisatie-aanpak.

Leden activeren op een bijeenkomst en een community uitbouwen? Op een Algemene Vergadering met de leden nadenken over de werking van de vereniging? Afdelingen, commissies of, in zorgberoepen, de kringcoördinatoren ondersteunen? Werken aan ledenbetrokkenheid? Het verbinden van de behoeften van leden met de ambitie van de ‘vereniging’ is dé uitdaging.

David Nassen, senior consultant bij IDEA Consult, begeleidt bijeenkomsten met leden of geeft interactieve workshops rond ledenbetrokkenheid. Hieronder enkele voorbeeldprojecten tussen najaar 2021 en voorjaar 2023.

VVBAD-denkdag over ledenbetrokkenheid

Als ledenorganisatie nadenken over de ledenvoordelen en meerwaarde voor je leden. En hoe inzicht in je organisatiestructuur en mechanismen als ledenvereniging nuttig kunnen zijn. VVBAD, beroepsvereniging van informatieprofessionals, ging op haar jaarlijkse ledendag hierover in interactie met de leden. De VVBAD, voluit de 'Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw' kreeg een 80-tal leden samen op haar ledendag in Kazerne Dossin in Mechelen om over deze issues na te denken. Deze werksessie werd ingebed in een mini-trajectje waarbij o.a. het bestuur (met enkele nieuwe bestuurders) betrokken werd en een terugkoppelingsmoment werd voorzien.

Lees hier het uitgebreide verslag van VVBAD-coördinator Jessica Jacobs over de denkdag.

De Taalsector Community

De Taalsector brengt professionals in taalberoepen samen. “Taal is overal en heeft overal impact” vat de visie van De Taalsector samen. Via gerichte vragen en visuele communicatie werd de eerste bijeenkomst van de community gefaciliteerd. Samen met het team van De Taalsector werd vooraf de visie naar een concrete aanpak vertaald en gekoppeld met de ‘voor’ en ‘na’ van de bijeenkomst.

taalsector

Bekijk een uitgebreid verslag met de vragen en thema’s die aan bod kwamen tijdens een interactieve en zonnige bijeenkomst van De Taalsector Community maart 2022.

Kringwerking Beroepsvereniging Diëtisten

Trekkers van de kringen zijn van goud waard voor zorgberoepen, maar het is geen eenvoudige opdracht om actief collega’s te betrekken. De Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) organiseerde in januari 2022 een webinar voor de kringcoördinatoren. Tijdens een interactieve online sessie werden inzichten aangereikt via enkele modellen rond ledenbetrokkenheid en de werking van een ledenorganisaties. Daarnaast werden concrete tips en aanpakken al doende ervaren om in de toekomst zelf aan de slag te gaan. 

Najaar 2022 was er een tweede webinar over de rol de diëtisten en de kringwerking in de Eerstelijnszones. Met de kringverantwoordelijken gingen we aan de slag rond hoe de blik naar buiten richten als beroepsverenging en hoe invulling geven aan samenwerking vanuit de eigen sterkten.

Algemene Vergadering Studentensport Vlaanderen (VSSF)

Studentensport Vlaanderen verenigt de sportcoördinatoren en sportcentra van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. Tijdens hun AV, september 2021 in Mechelen, wilden de coördinator en het Dagelijks Bestuur de leden inspireren en laten meedenken om de onderlinge samenwerking te bevorderen en de bredere meerwaarde van de sector te benoemen. Via een inspirerende presentatie werden trends en inzichten in de ‘ledenvereniging van de toekomst’ aangereikt en toegepast via opdrachten.

Workshop ledenbetrokkenheid voor UNIZO-Sectorwerking

UNIZO-Sectorwerking ondersteunt de directies en medewerkers van een 100-tal beroeps- en sectororganisaties. In een reeks van 2 workshops najaar 2021 werden inzichten, modellen en voorbeelden rond ledenbetrokkenheid en de werking van een ledenorganisatie aangereikt. In de 2de bijeenkomst gingen we op basis van een opdracht aan de slag met ieders eigen werking op vlak van o.a. communicatie, dienstverlening en governance. Er waren een 10-tal deelnemers uit diverse verenigingen als CIB (Vastgoedmakelaars), Febelhair, VBVD (Diëtisten), VVKP (Psychologen), Chiro-Praxie, Beroepsfotografen, BFA (diervoeders), …

workshop

Ook plannen of ideeën voor een ledenbijeenkomst of workshop? Of een kort (of langer) traject opzetten rond de strategie of organisatieontwikkeling van je ledenorganisaties? Neem contact met David.

arrow team members
foto David Nassen
David Nassen
Senior Consultant Strategie & Samenwerking met Impact