Industriële investeringen in groene technologieën in Europa

Industriële investeringen in groene technologieën in Europa

IDEA Consult is recent geselecteerd als lid van het winnende consortium voor een raamkadercontract van drie jaar van de Europese Commissie met betrekking tot het opvolgen en kwantificeren van industriële investeringen in innovatie en nieuwe technologieën in Europa. Dat raamkadercontract moet de EC nieuwe data, nieuwe indicatoren en nieuwe inzichten verschaffen op basis van een zéér breed spectrum databanken (patenten, publicaties, IP-trademarks, export, productie, financiële en micro-economische data, social media etc.), including ‘web-scraping’. Deze nieuwe inzichten op Europees, nationaal en (waar mogelijk) regionaal niveau moeten bijdragen tot het huidige werk van de EC rond ‘industriële road-maps’ en de ondersteuning van de zgn. ‘industriële ecosystemen’. IDEA is sinds 2008 coördinator van het zgn. ‘Europees Observatorium van Key-Enabling Technologies (KETs)’, vandaag opgevolgd door het ‘Advanced Technologies for Industry’ project, en heeft daardoor een lange ervaring in het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve indicatoren terzake.

Drie specifieke contracten worden reeds in januari 2022 opgestart voor het opvolgen van investeringen in nieuwe technologieën in 1) circulaire industrieën (CI), 2) energie-intensieve Industrieën (EII) en 3) ‘Clean & Renewable Energies Industries’ (CREI). Alles drie contracten hebben een duur van 2 jaar.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen