Industriële decarbonisatie in Europa: IDEA organiseert afsluitende workshop onder Belgisch Eu-voorzitterschap

Industriële decarbonisatie in Europa: IDEA organiseert afsluitende workshop onder Belgisch Eu-voorzitterschap

Als onderdeel van de Mutual Learning Exercise rond industriële decarbonisatie, organiseert IDEA een disseminatie-evenement onder de koepel van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Het zal plaatsvinden in Brussel, Luik en Genk.

Mutual Learning Exercises (MLE) richten zich op specifieke Onderzoek & Innovatie (O & I) -uitdagingen die van belang zijn voor verschillende EU-lidstaten en geassocieerde landen en zijn gebaseerd op een praktijkgerichte projectgebaseerde uitwisseling van goede praktijken. Het doel is om goede praktijken, geleerde lessen en succesfactoren te identificeren op basis van solide bewijsmateriaal. 

In de afgelopen 10 maanden heeft IDEA Consult de MLE over industriële decarbonisatie beheerd, samen met een team van 6 hooggekwalificeerde deskundigen, de deelname van 10 EU-lidstaten, namelijk Oostenrijk, Portugal, Zweden, Finland, Spanje, Slowakije, Slovenië, Letland, Litouwen en België (Vlaanderen en Wallonië) en 2 geassocieerde landen, namelijk Türkiye en Georgië, en met de steun van de opdrachtgever, de Europese Commissie, DG Onderzoek en Innovatie. 

Gezien de uitdagingen waarmee de Europese landen en de Europese economie in het bijzonder worden geconfronteerd door de noodzaak om te investeren en de industrie koolstofvrij te maken, startte deze MLE op het juiste en gevoelige moment. In dat opzicht vereist de ontwikkeling van nationale routekaarten voor industriële technologie en sectorspecifieke strategieën de betrokkenheid van verschillende overheidsinstanties en een verscheidenheid aan belangrijke belanghebbenden, aangezien dit gericht is op het afstemmen van O&I-investeringsagenda's om de ontwikkeling, invoering en toepassing van koolstofarme technologieën te bevorderen. De MLE was opgebouwd rond de volgende onderwerpen:

  1. Overzicht van nationale routekaarten voor industriële technologie en strategieën voor het koolstofarm maken van de industrie.

2. Beleid, ontwerp en financiering voor O&I-investeringen in de ontwikkeling, invoering en toepassing van koolstofarme technologieën.

3. Betrokkenheid van actoren.

4. Randvoorwaarden (regelgevend kader, vergunningen voor demonstrators en 'first-of-a-kind' pilots, IPR, technologie-infrastructuren, kennis en gegevens).

Deze MLE was gericht op een diepgaande uitwisseling van ervaringen over geleerde lessen en succesfactoren van nationale programma's, instrumenten en O&I-investeringen, op basis van het beschikbare bewijsmateriaal en de collectieve ervaring van de deelnemende landen en met de nadruk op beleidsleren.

De MLE werd gebruikt als platform voor dialoog en uitwisseling van goede praktijken tussen de deelnemende landen over hun specifieke belangen en behoeften, en leverde met succes input voor nationale beleidsmakers. De MLE verschafte met name kennis en begeleiding aan de deelnemende landen bij het ontwikkelen of bijwerken van hun eigen routekaarten voor industriële technologie en sectorspecifieke strategieën voor het koolstofarm maken van de industrie. Bovendien bood het MLE ervaring en modellen van beste praktijken voor het mobiliseren van private/publieke O&I-investeringen in koolstofarme technologieën van energie-intensieve industrieën. 

Na vier bijeenkomsten en vier gepubliceerde rapporten, zal de MLE over industriële decarbonisatie worden afgesloten met een groot verspreidingsevenement. Dit zal dienen om concrete voorbeelden te tonen, om de echte impact van de oefening te demonstreren en om de weg voorwaarts te bespreken. Tijdens het open evenement in Brussel wordt de boodschap gericht aan beleidsmakers, waarbij het woord wordt gegeven aan sprekers op hoog niveau en overheidsfunctionarissen. De rest van het evenement is gericht op de 12 deelnemende landen en omvat gerichte paneldiscussies over onderwerpen als symbiose tussen bedrijven, de rol van waterstof en KMO's.