Impactevaluatie van sociale innovatieprojecten binnen ESF

Impactevaluatie van sociale innovatieprojecten binnen ESF

Jaarlijks biedt ESF samen met Vlaanderen en Europa financiële ondersteuning aan projecten die maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt op een vernieuwende wijze willen aanpakken. De financiële ondersteuning biedt de mogelijkheid aan economische actoren en kennispartners om nieuwe diensten of producten te ontwikkelen en te testen die antwoorden kunnen bieden op deze uitdagingen. Bij verschillende van deze projecten treedt IDEA Consult op als impactevaluator, waarbij IDEA Consult tijdens het project enerzijds fungeert als klankbord rond impact van de beoogde nieuwe dienst of product en anderzijds op basis van analyse effectief de impact van de interventies tijdens het project evalueert om hieruit te leren met het oog op verdere ontwikkeling richting markt. Momenteel is IDEA Consult als impactevaluator betrokken bij enerzijds een ESF-project rond innovatieve aanpak om mensen vanuit de sociale economie toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt (project 'Tornar', met projectpartners VVSG en BDO) en anderzijds een ESF-project rond reïntegratie van mensen op de arbeidsmarkt na burn-out (project 'Povigo', met projectpartners Kunlabora, AP en Intro Groep).

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen