IDEA werkt actief mee aan het relancebeleid n.a.v. COVID-19

IDEA werkt actief mee aan het relancebeleid n.a.v. COVID-19

Ongeziene impact van de coronacrisis

De coronacrisis stelt de samenleving voor grote uitdagingen en onzekerheden. Het virus zelf en de coronamaatregelen die moesten genomen worden, hebben een ongeziene impact op de economische groei, de werkzaamheidsgraad, het welzijn van de mensen en het maatschappelijk weefsel als geheel.

Relancebeleid van de Vlaamse regering

Tegelijk met het verzachten van de acute crisis via maatregelen op de korte termijn, wenst de Vlaamse regering een evidence-based relancestrategie te ontwikkelen om de geleden schade te herstellen en de samenleving te versterken in de nieuwe context, tijdens en na corona.

Daarom richtte de regering een aantal taskforces en comité ’s op waaronder een comité voor de economische relance, een expertengroep voor de arbeidsmarkt, en een comité voor een sterke maatschappelijke relance. Ze zullen elkaar versterken, zodat de Vlaamse regering tegen midden juli een goed onderbouwde relancestrategie kan voorleggen.

IDEA experten werken mee

Voor de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt maakt Wim Van der Beken deel uit van het expertenteam dat tegen eind juni een reeks beleidsvoorstellen voor een arbeidsintensief herstel moet voorleggen.

Bart Van Herck en Ella Desmedt ondersteunen en begeleiden het maatschappelijk relancecomité, dat zich buigt over de meer sociale domeinen als psychisch welzijn; welzijn, zorg, gezondheid en armoedebestrijding; vrije tijd, sport, verenigingsleven, cultuur, religie, publieke ruimte, mobiliteit; onderwijs en vorming, inburgering en integratie; en communicatie, versnelde digitalisering en privacy.

Zij worden in hun werk geruggesteund door het volledige IDEA-team. Het is net de multidisciplinariteit en de vernetwerking in diverse maatschappelijke domeinen, die maakt dat IDEA op momenten als deze écht het verschil kan maken.

arrow team members
foto Bart Van Herck
Bart Van Herck
Senior Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Gedelegeerd Bestuurder

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen