IDEA voert studie uit naar de Belgische markt van digitale platforms voor de FOD-economie

Idea Consult heeft een belangrijk contract van de FOD Economie binnengehaald. Zij zal worden belast met een grote studie over het concurrentielandschap van de in België actieve platforms en de gevolgen daarvan voor het mededingingsrecht en de wetgeving inzake marktpraktijken.

De resultaten van deze studie zullen door de FOD Economie worden gebruikt in zijn opdracht om de Belgische belangen te bepalen en te verdedigen in het kader van de Europese regelgeving in de platformsector en om nationale maatregelen aan te nemen ter uitvoering van deze regelgeving.

Deze studie zal worden uitgevoerd door IDEA Consult, in samenwerking met Dr. Alexandre de Streel, professor bij UNamur en voorzitter van de deskundigengroep voor digitale platforms bij de Europese Commissie, en Dr. Huveneers, een econoom en jurist die aan verschillende universiteiten heeft gedoceerd en gespecialiseerd is in de netwerkindustrieën. Deze twee deskundigen, die beiden ook assessoren zijn bij de Belgische mededingingsautoriteit, vervolledigen het team van IDEA dat voornamelijk uit economen bestaat.

Het eerste deel van de studie geeft een breed overzicht van de Belgische platformmarkt en zijn kenmerken, inclusief een breed overzicht van platformen die in België actief zijn.

Het tweede deel van de studie zal bestaan uit een analyse van de praktijken van de platforms met betrekking tot het mededingingsrecht en het recht inzake marktpraktijken (boeken IV en VI van het Wetboek van economisch recht en de Europese regelgeving hieromtrent), alsook van hun impact op verschillende marktparameters zoals concurrentie, consumenten en KMO's, teneinde alle mogelijke gunstige of schadelijke gevolgen van het gedrag van deze spelers in kaart te brengen. 

Dit werk zal leiden tot de identificatie en beoordeling van tekortkomingen in de regelgeving en mogelijkheden om platforms te reguleren met betrekking tot concurrentie en marktpraktijken.

arrow team members
foto Eduardo Salvador
Eduardo Salvador
Senior Consultant Regionale Ontwikkeling & Arbeidsmarkt

Klanten

  • Federale overheid

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen