IDEA onderzoekt het economisch potentieel van biomassa uit landschapsbeheer

IDEA onderzoekt het economisch potentieel van biomassa uit landschapsbeheer

Wat is het economisch potentieel van biomassa uit landschapsbeheer? Dat onderzocht IDEA Consult in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op basis van diepgaande analyse van een 20-tal (plattelands)projecten met oog voor technische en economische meerwaarde en haalbaarheid van gebruik van biomassa voor verschillende toepassingen. De studie werd recent door de VLM gepubliceerd Economisch potentieel van biomassaresten uit landschapsbeheer. Eindrapport | Vlaanderen.be

Uit de studie blijkt dat de opbrengsten uit biomassagebruik een van de kosten voor beheer kan compenseren, en bovendien voordelen biedt voor het milieu, de biodiversiteit en de landschapskwaliteit. Het is wel een uitdaging om genoeg biomassa bijeen te brengen die voldoet aan de vereiste kwaliteit voor de beoogde toepassing. Hiervoor is een duidelijk doordachte ketenorganisatie op lokaal of regionaal niveau nodig, met betrokkenheid van zowel beheersactoren, verwerkende schakels en eindafnemers.

De gecreëerde dynamiek en groeiende bewustwording rond duurzame en hernieuwbare grondstoffen zorgt voor een gunstig klimaat om bestaande initiatieven rond het gebruik van biomassa uit landschapsbeheer verder te zetten en op te schalen, met de nodige publieke ondersteuning. De studie biedt inspiratie voor toekomstige samenwerkingen rond benutting van biomassa, de logistieke organisatie, en het realiseren van hoogwaardige toepassingen binnen een duurzaam verdienmodel.

arrow team members
foto Steven Knotter
Steven Knotter
Senior Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling