IDEA ondersteunt het werkgelegenheids- en opleidingsbeleid via twee nieuwe strategische missies

IDEA ondersteunt het werkgelegenheids- en opleidingsbeleid via twee nieuwe strategische missies

Met een werkgelegenheidsgraad van 56,5% en een werkloosheidsgraad van 12,4% (in 2020) is de uitdaging van de professionele integratie het grootst in het Brussels Gewest. De ambities - zowel federaal als gewestelijk - zijn hoog: 80% werkgelegenheid tegen 2030. Werkgelegenheidssteun en opleiding zijn de instrumenten van dit streven.

Wat de werkgelegenheid betreft, worden in de Go4Brussels-strategie verschillende sleutelprojecten voorgesteld. Een daarvan betreft de evaluatie van de werkgelegenheidssubsidies. Dit houdt in dat de verschillende gefinancierde regelingen voor werkgelegenheidssteun, hun relevantie, hun samenhang, de kwaliteit van hun uitvoering, hun doeltreffendheid en doelmatigheid en de gegenereerde effecten moeten worden bestudeerd. Deze evaluatie is van essentieel belang om aanbevelingen te kunnen formuleren die gericht zijn op een verdere verbetering van deze werkgelegenheidssteun.

Op het gebied van opleiding worden in het Opleidingsplan 2020 44 maatregelen uitgewerkt om de beroepsopleiding te ontwikkelen en te versterken en uiteindelijk de werkgelegenheidsgraad van de Brusselaars te verhogen. De toekomstige kwalificatie- en werkgelegenheidsstrategie zal deze inspanningen versterken. Het Brusselse beroepsopleidingslandschap bestaat uit verschillende actoren, waaronder het efp. Het efp, het eerste en enige erkende centrum voor alternerende opleiding voor kmo's in het Brussels Gewest, biedt opleidingen aan in meer dan 90 beroepen via drie stromen die opleiding toegankelijk maken vanaf de leeftijd van 15 jaar. In het beheerscontract 2018-2020 tussen het efp en de Brusselse regering zijn de te bereiken strategische doelstellingen vastgelegd. De evaluatie van de resultaten van het efp is dan ook een essentiële opdracht om dit opleidingssysteem te verbeteren.

IDEA Consult werd gekozen om deze twee evaluatieopdrachten uit te voeren. De eerste missie beoogt de evaluatie van 9 belangrijke werkgelegenheidsmaatregelen (drie activeringsmaatregelen, een invoegingsmaatregel, drie bonussen, een regeling voor het behoud van personeel, en een bonus voor werknemers met een handicap). Deze missie zal plaatsvinden van juni 2022 tot februari 2023.

De tweede missie heeft tot doel het systeem voor permanente opleiding van het efp te evalueren. Het zal plaatsvinden van juni tot september 2022.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen