IDEA identificeert succesfactoren voor een geslaagde digitale transformatie binnen ondernemingen

IDEA identificeert succesfactoren voor een geslaagde digitale transformatie binnen ondernemingen

De digitale revolutie zet zich al jaren onverminderd voort. Dat laat zich voelen in de economie: organisaties doen beroep op digitale technologieën om hun werking te verbeteren. Toch reageren ze vaak nog te reactief als het gaat over de impact van digitalisering op HR en het menselijk kapitaal binnen de onderneming. Talloze studies wijzen op jobcreatie en –destructie, en evoluties op het vlak van kennis en vaardigheden, maar staan nauwelijks stil bij de manier waarop organisaties zich kunnen organiseren om ‘future proof’ te zijn, ook m.b.t. het menselijk kapitaal binnen hun onderneming. Nochtans is het net dat menselijk kapitaal dat uniek is voor elke organisatie, waardoor het een belangrijke bron is om competitief voordeel te realiseren.

Deze studie is gericht op de vraag hoe organisaties digitaal kunnen transformeren met aandacht voor het menselijk kapitaal. Via een literatuurstudie, een reeks interviews en case-onderzoek bij 5 organisaties bieden we inzicht in het digitaal transformatieproces dat ondernemingen doorlopen. We gaan in op de drijfkrachten, processtappen en de ervaren valkuilen, uitdagingen en succesfactoren voor een geslaagde digitale transformatie. De focus ligt echter op de impact van op het menselijk kapitaal in ondernemingen, nl. op de manier waarop werknemers worden betrokken bij het proces en op de impact op de gezochte werknemersprofielen, de taken die ze uitvoeren en de omkaderende organisatiestructuur en -cultuur. Ook het HR-beleid en het gebruik van data komen in deze analyse aan bod, net als de rol die de overheid en intermediaire organisaties kunnen opnemen om de digitale transformatie binnen bedrijven te versnellen. Deze analyse resulteert in concrete leereffecten voor ondernemingen, en in beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse overheid en intermediaire organisaties.

Lees hier het volledige rapport.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen