IDEA Consult inspireert een futureproof Vlaams clusterbeleid

IDEA Consult inspireert een futureproof Vlaams clusterbeleid

In 2016 ging het vernieuwde clusterbeleid van de Vlaamse overheid van start. Als onderdeel van dit beleid werden 6 speerpuntclusters in het leven geroepen om het concurrentievermogen van bedrijven in een paar strategische domeinen te versterken. Daarnaast kregen 20 innovatieve bedrijfsnetwerken steun om binnen opkomende domeinen een dynamiek van samenwerking tussen ondernemingen op gang te brengen.

Drie jaar na de start van het Vlaams clusterbeleid wilde de Vlaamse overheid (Agentschap Innoveren & Ondernemen, VLAIO) een grondige tussenbalans opmaken van de resultaten, uitgangspunten en doelstellingen en van het clusterbeleid, alsook de wijze waarop de clusters ondersteund worden. IDEA Consult voerde deze tussentijdse evaluatie van het clusterbeleid voor VLAIO uit.

Op basis van een uitgebreide mix van methoden en met sterke betrokkenheid van de clusterinitiatieven en internationale experten kwam een duidelijk beeld naar voor van de belangrijke rol van de clusters voor het op gang brengen nieuwe innovatiegerichte samenwerking op basis van een breed-gedragen strategische agenda. Tot eind 2019 startten de speerpuntclusters 213 samenwerkingsprojecten tussen ondernemingen met bijna €202 mln voor hen gereserveerde projectondersteuning. Bovendien ziet ongeveer 70% van de clusterleden op korte termijn een versterking van de eigen competitiviteit door deelname aan de cluster.

In de komende jaren is het zaak om de centrale positie van de speerpuntclusters in hun ecosystemen verder te consolideren en te valoriseren, in een duidelijke verhouding tot de onderzoeksinstellingen en andere actoren in het Vlaamse innovatiesysteem. Als triple helix partnerschappen met een sterke inhoudelijke expertise op hun domein zijn de SPC bij uitstek toegerust en geplaatst om als partner van de Vlaamse overheid breder ingeschakeld te worden in strategische thema’s en doelstellingen (industrie 4.0, circulaire economie, energietransitie, …).

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen