IDEA Consult brengt het belang van de blauwe economie voor Vlaanderen in kaart

IDEA Consult brengt het belang van de blauwe economie voor Vlaanderen in kaart

Organisaties en overheden nemen dagelijks strategische en operationele (investerings)beslissingen die een voetafdruk nalaten op onze economie en maatschappij als geheel. In deze context is het belangrijk een periodieke evaluatie uit te voeren van de prestaties, resultaten en impact van dergelijke beslissingen en investeringen – niet alleen om te wijzen op de in het verleden behaalde resultaten, maar ook met het oog op een verbeterde efficiëntie en effectiviteit in de toekomst, door lering te trekken uit deze verleden ervaringen. IDEA Consult heeft een jarenlange ervaring in de ondersteuning van klanten bij de evaluatie van de prestaties en impact van hun investeringen, transacties of projecten. Effectbeoordeling en -evaluatie behoren tot IDEA Consults specifieke vakgebieden.

In de loop der jaren heeft IDEA Consult een beproefde methode ontwikkeld om de (directe, indirecte en afgeleide) impact te berekenen van investeringen, projecten of transacties en hun financieel rendement voor de overheid/overheden. Door dit economisch impactmodel met andere methodologische tools te combineren, kunnen we bovendien multidimensionale effectbeoordelingen uitvoeren (met inbegrip van wetenschappelijke, katalytische, maatschappelijke of ecologische impacts). Zo is elke effectbeoordeling afgestemd op de specifieke context en behoeften van de/het desbetreffende investering/project/organisatie.

Op dit moment voert IDEA Consult in opdracht van de Blauwe Cluster een effectbeoordeling uit van de economische en maatschappelijke impact van de blauwe economie in het Vlaams Gewest, België. De blauwe economie wordt gedefinieerd als economische activiteiten in verband met de oceanen, zeeën en kusten. Ook al zijn de traditionele activiteiten van de maritieme economie zoals visserij, kusttoerisme, scheepsbouw en scheepsreparatie goed bekend, zijn uit nieuwe technologische ontwikkelingen in onder meer biotechnologie, digitalisering, materiaalkunde, natuurbehoud en duurzame energieproductie nieuwe activiteiten ontstaan met volledig nieuwe waardeketens en bedrijfsmodellen. De vraag stelt zich dan ook hoe groot de blauwe economie nu precies is en wat haar maatschappelijke impact is. De studie zal naar verwachting in de herfst 2019 voltooid zijn.

Klanten

  • Vlaamse overheid

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen