IDEA Consult bouwt mee aan een Europees platform voor innovatiebeleid voor de culturele en creatieve sectoren

IDEA Consult bouwt mee aan een Europees platform voor innovatiebeleid voor de culturele en creatieve sectoren

Binnen het Horizon-programma heeft de Europese Commissie 6 miljoen euro toegekend om een platform voor innovatiebeleid voor de culturele en creatieve sectoren te ontwikkelen. IDEA Consult zal een actieve rol spelen bij het ontwikkelen, testen en afstemmen van beleidsaanbevelingen die bijdragen aan een groener, inclusiever en digitaal Europa waar innovatie wordt gedreven door cultuur en creativiteit.

Vanaf 1 juni 2023 beginnen IDEA Consult en 16 partners met de opbouw van een nieuw "European Cultural and Creative Industries Innovation Policy Platform". Binnen het Horizon-programma heeft de Europese Commissie ons partnerschap - onder leiding van de Universiteit van Lund - 6 miljoen euro toegekend om een innovatiebeleid voor de culturele en creatieve industrieën te ontwikkelen. IDEA Consult is betrokken bij alle fasen van het project en zal een actieve rol spelen in drie cycli van Policy Formulation Labs waarin beleidsaanbevelingen worden ontwikkeld, getest en verfijnd in een iteratief proces.

Daartoe werken de partners in het consortium intensief samen met een netwerk van meer dan 40 Europese netwerken en organisaties, zodat de voorstellen goed aansluiten bij de wensen uit de sector. Met de beleidsaanbevelingen draagt het project bij aan een groener, inclusiever en digitaal Europa waar innovatie wordt gedreven door cultuur en creativiteit.

Meer info: https://www.lunduniversity.lu.se/article/new-innovation-policies-will-support-ecosystems-creatives