Hoeveel ruimte moeten we reserveren voor economie de komende 10 jaar?

Hoeveel ruimte moeten we reserveren voor economie de komende 10 jaar?

Hoe zal de tewerkstelling en het aantal ondernemingen de komende jaren evolueren en hoeveel ruimte moeten we daarvoor voorzien? Dat zijn de kernvragen waarmee de stad Antwerpen, de stad Peer en de provincie Limburg bij IDEA aanklopten.

Kunnen we 10 jaar vooruit kijken?

Tien jaar vooruit kijken in deze snel veranderende samenleving is moeilijk. Niettemin is IDEA er de voorbije jaren vrij goed in geslaagd om via forecasting betrouwbare prognoses te maken voor de Vlaamse economie of voor steden als Gent. We combineren in onze ruimtebehoefteramingen economische prognoses van het Federaal Planbureau met specifieke tewerkstellingsdata voor het betrokken gebied. De economie en de verhouding tussen de sectoren (bouw, horeca,...) zien er op geen enkele plaats hetzelfde uit.

Flexibiliteit inbouwen via ‘economische milieus’

Economische groei is in de eerste plaats een dynamisch marktgebeuren, bepaald door ondernemingen. Het is belangrijk dat besturen flexibiliteit inbouwen bij het afbakenen van toekomstige zones voor bedrijvigheid. IDEA werkt daarom met ruimtelijke milieus waarin sectoren en verwachte dynamiek worden beschreven, zonder te vervallen in een strikte lijst van activiteiten. Dat laat ruimte voor meer verweven en multifunctionele omgevingen. Bedrijven zijn ook meer hybride geworden en niet uniek in te delen als maakbedrijf, diensten- of handelsbedrijf.

Zuiniger omspringen met ruimte

Bij het inplannen van bedrijven en bedrijvenzones moet ook belangrijke aandacht gaan naar ruimte, mens en leefmilieu.
Bij de vooruitzichten die IDEA maakt voor Antwerpen, Peer en Limburg worden ruimtelijke beleidsambities zoals verdichting en verweving meegenomen in de scenario’s. Ook onze economie zal in de toekomst zuiniger moeten omspringen met ruimte.

arrow team members
foto Bart Van Herck
Bart Van Herck
Senior Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Gedelegeerd Bestuurder
foto Björn Koopmans
Björn Koopmans
Expert Regionale Ontwikkeling & EU Projecten

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen