Het SDG-profiel van alle Vlaamse gemeenten online

Het SDG-profiel van alle Vlaamse gemeenten online

Met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s (Sustainable Development Goals) werd in de schoot van de Verenigde Naties een ambitieus en mondiaal programma vastgelegd rond duurzame ontwikkeling. De SDG’s zijn universeel en globaal, maar de concrete uitwerking ervan gebeurt door lokale spelers zoals gemeenten, bedrijven, universiteiten, verenigingen en burgers.
Heel wat gemeenten dragen al een belangrijk steentje bij aan de SDG’s. Zo bleek uit een enquête van VVSG dat 63% van de gemeenten de SDG’s gebruiken voor hun meerjarenplanning.

Een leertool die inzicht geeft in elk van de 17 SDG’s

Gemeenten die een actieplan rond de SDG’s uitwerken, willen vanzelfsprekend eerst weten wat hun vertrekpositie is. Op welke SDG’s doen we het goed, op welke minder? Om daaraan tegemoet te komen, ontwikkelde IDEA een interactieve SDG-monitor, die inzicht geeft in het SDG-profiel van elke gemeente. De monitor toont in een overzichtelijke score de stand van zaken voor alle SDG’s.

De tool is gebaseerd op 65 indicatoren. Gekende data uit de gemeentemonitor of de provincie in cijfers, maar ook minder gekende of moeilijker toegankelijke datareeksen (de circulaire jobs monitor, BBC-data,...). Deze informatie werd gekoppeld aan specifieke doelstellingen binnen het VN-kader en samengebracht tot één score. Vervolgens werden de scores statistisch gecorrigeerd voor uitschieters en overlap tussen de verschillende indicatoren.

Bekijk het SDG-profiel voor jouw gemeente op www.sdgmonitor.be. Beschikbaar vanaf 22 oktober 2020.

arrow team members
foto Bart Van Herck
Bart Van Herck
Senior Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Gedelegeerd Bestuurder
foto Valentijn Vanoeteren
Valentijn Vanoeteren
Senior Consultant Regionale & Stedelijke Ontwikkeling
foto Ties Vanthillo (Ph.D.)
Ties Vanthillo (Ph.D.)
Senior Consultant Stedelijke & Regionale Economie

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen