Het potentieel van Europese industrieën om koolstofneutraal te worden

Het potentieel van Europese industrieën om koolstofneutraal te worden

IDEA Consult voert momenteel samen met hoofdpartner VDI TZ een ‘technisch-economisch onderzoek naar het potentieel van Europese industriële bedrijven met betrekking tot de Europese Green Deal’ uit. Deze studie zal Global Innovation Networks (GIN’s) identificeren, in kaart brengen en analyseren, alsook hun rol bepalen om van de Europese Green Deal een succes te maken.

De vastgelegde beleidsterreinen in het kader van de Europese Green Deal hebben gevolgen voor alle industriële sectoren, de academische wereld en de burgermaatschappij, zij het in verschillende mate en op verschillende momenten. Deze zijn onder andere: Schone energie, duurzame industrie, duurzame landbouw, bouwen en renoveren, duurzame mobiliteit, biodiversiteit, van boer tot bord, verontreiniging beëindigen en klimaatactie. De veranderingen die het snelst verwacht worden, zullen echter gevolgen hebben voor de industrieën die het intensiefst gebruikmaken van hulpbronnen en energie. Daarnaast focust de studie op vijf prioritaire domeinen van de Europese Green Deal, namelijk energie, industrie, mobiliteit, waterstof en batterijen.

Momenteel bepaalt en evalueert het consortium het concurrentievermogen van bedrijven en stakeholders voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) betreffende de Europese Green Deal. De studie geeft ook een beter beeld van de technisch-economische ontwikkelingen op het vlak van het O&O&I-concurrentievermogen van bedrijven betreffende de Europese Green Deal, inclusief een vergelijking met internationale concurrenten. De volgende stappen van het project zijn onder andere het meten van de geselecteerde GIN’s/ecosystemen en de beoordeling van hun relatieve positionering, waarbij inzicht wordt verschaft in de specifieke kenmerken van de belangrijkste sector/technologie. Verder zullen we de belangrijkste factoren behandelen die het investeren in technologieën die relevant zijn voor de Europese Green Deal bevorderen of belemmeren. Ten slotte zal de studie een beknopte reeks beleidsinstrumenten voorstellen voor O&O&I-beleidslijnen die relevante technologieën voor de Europese Green Deal ondersteunen.

arrow team members
foto Daniela Kretz
Daniela Kretz
Senior Consultant Innovatie, Competitiviteit & Duurzaamheid

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen