Het in kaart brengen van de economische en maatschappelijke impact van de blauwe economie voor Vlaanderen

Het in kaart brengen van de economische en maatschappelijke impact van de blauwe economie voor Vlaanderen

In opdracht van de speerpuntcluster De Blauwe Cluster maakt IDEA Consult een actualisatie van het economisch en maatschappelijk belang van de blauwe economie in Vlaanderen. Onder blauwe economie verstaan we alle economische activiteiten die verbonden zijn aan oceanen, zeeën en kusten. Dit omvat zowel conventionele activiteiten van de blauwe economie zoals visserij, havenactiviteiten, kusttoerisme en scheepvaart als de opkomende activiteiten zoals offshore wind, aquacultuur en biogene kustverdediging.  Voorgaande impactstudie toonde aan de hand van een innovatieve impactmethode voor het eerst het groot belang van de blauwe economie voor Vlaanderen: een aandeel van 5,2% van het Vlaams BBP en 154000 voltijdse jobs. De eerste studie dateert van begin 2020. Ondertussen zijn er tal van nieuwe ontwikkelingen. Bijgevolg is er nood aan een actualisatie. De studie beoogt ook de transitie-impact te illustreren evenals de implicaties van de bevindingen voor de toekomstige strategie van De Blauwe Cluster.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen