Hasselt zal evolueren van ‘een stad met studenten’ naar ‘een stad voor studenten’.

Hasselt zal evolueren van ‘een stad met studenten’ naar ‘een stad voor studenten’.

Hasselt wil evolueren naar een dynamische studentenstad. Diverse stadsdiensten en het stadsbestuur, de drie hogeronderwijsinstellingen en de studenten werden betrokken bij het concretiseren van een ambitieus actieprogramma. De uitdagingen waarmee de jonge studentenstad te maken heeft, o.a. op gebied van wonen, werken en (uit)leven, worden gericht aangepakt. Ook wordt vanuit de stedelijke eigenheid (kleinschalig, gezellig, gastvrij) een student-feel-good programma uitgerold.

De ontwikkeling van Hasselt als studentenstad is ook regio-ontwikkeling. Het biedt mogelijkheden om meer jongeren in Limburg te laten proeven van het hoger onderwijsaanbod en om hun warm te maken voor een academische of professionele opleiding. Het studentenbeleid is daarom inclusief en laagdrempelig. Drempels die jongeren in Limburg (maar natuurlijk ook daarbuiten) ondervinden in hun studieloopbaan, worden via doelgroepgerichte acties verlaagd.

Hasselt is in de toekomst nog meer dé regionale attractiepool voor studenten, onderzoekers en innovatieve bedrijven. Met o.a. drie sterke hogeronderwijsinstellingen, de Corda Campus, meetingfaciliteiten op historische en hedendaagse locaties, een redelijk divers horeca-aanbod, een variatie aan sport- en recreatiemogelijkheden in het groen en een aangename kleinschaligheid, zal Hasselt zich nog meer onderscheiden van andere studentensteden. 

In samenwerking met de hogeronderwijsinstellingen zal de stad een hoog uitrustings- en serviceniveau voor studenten voorzien. Die onderlinge samenwerking is cruciaal voor het realiseren van de gedeelde ambitie.

IDEA Consult stond in voor de begeleiding van het hele toekomsttraject, afstemming met interne en externe partners en de organisatie van opeenvolgende online studentencafés.

©VRT

arrow team members
foto Michelle Accardo
Michelle Accardo
Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Cultuur & Toerisme

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen