Haalbaarheid doorrekening van verkiezingsprogramma’s met betrekking tot omgevingsthema’s in Vlaanderen

Haalbaarheid doorrekening van verkiezingsprogramma’s met betrekking tot omgevingsthema’s in Vlaanderen

Naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019 heeft het Federaal Planbureau een reeks van maatregelen uit verkiezingsprogramma’s van 13 politieke partijen doorgerekend. Deze doorrekening gebeurde hoofdzakelijk op budgettair en sociaal-economisch vlak en op het niveau van de federale overheid. Bij de verkiezingen van 2014 gaf Rekening 14 reeds een eerste doorrekening van een aantal beleidsmaatregelen voor de Vlaamse partijen, eveneens op sociaal-economisch vlak. In Nederland bestaat reeds een decennia lange traditie om de maatregelen in electorale partijprogramma’s door te rekenen, zowel sociaal-economische thema’s als deze voor milieu, klimaat, hernieuwbare energie en ruimtegebruik. Door deze voorbeelden geïnspireerd wil de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving nagaan of en welke doorrekeningen mogelijk zijn op Vlaams niveau voor haar beleidsthema’s.

IDEA Consult ondersteunt het Departement Omgeving om een antwoord op de haalbaarheid te kunnen formuleren. De studie omvat naast een systematische analyse van de verkiezingsprogramma’s van de Vlaamse partijen een inventarisatie van bestaande instrumenten en modellen en bouwt verder op de ervaringen die door het Federaal Planbureau en Rekening 14 werden opgedaan alsook deze van het Planbureau voor de Leefomgeving in Nederland. Focus van de doorrekening zijn omgevingsthema’s zoals klimaat, energie en ruimte. De haalbaarheid wordt onderzocht vanuit drie invalshoeken 1) thema’s (scope), 2) proces en 3) middelen.

arrow team members
foto Valentijn Vanoeteren
Valentijn Vanoeteren
Senior Consultant Regionale & Stedelijke Ontwikkeling

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen