Green Deal Sportdomeinen

Green Deal Sportdomeinen

“Kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, omgeving en gebruiker”, dat is de gedeelde ambitie van de Green Deal Sportdomeinen.

Met de Green Deals van de Vlaamse overheid wordt een kader geboden aan bedrijven, civiele organisaties en burgers om samen met overheden en kennisinstellingen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en dit vanuit initiatief op het werkveld. Sport Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werken met deze Green Deal samen met de Vlaamse Sportfederatie en Netwerk Lokaal Sportbeleid aan de thema’s water, bodem, biodiversiteit, pesticiden-reductie, … op sportdomeinen.

Acties met impact

IDEA Consult staat, in samenwerking Corridor Natuurstudiebureau, in voor de projectcoördinatie van deze Green Deal. Met de initiatiefnemers werd een ‘Theory of Change’ of programmatheorie opgezet, zodat in het 3-jarig traject de ondernomen acties bij dragen aan de voorgestelde doelstellingen én impact hebben op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) als Leven op het Land, Schoon Water, maar ook Duurzame Economische Groei.

Community met supporters, delers en co-creators

Met een community-aanpak creëren we een motiverend platform voor initiatieven van voorlopers op het werkveld en we versterken de randvoorwaarden voor samenwerking in de quadruple helix van betrokken actoren in de keten ontwerp – aanleg – onderhoud – gebruik van sportdomeinen. Lokale besturen, sportfederaties, sector- en beroepsorganisaties, aannemers, studie- en architectenbureau’s, Vlaamse administraties en kennisinstellingen op vlak van water, bodem, natuur, … doen als supporter, deler (van bestaande initiatieven) of co-creator (van nieuwe tools of werkwijzen) mee vanuit hun eigen kerntaken om bij te dragen aan de gedeelde ambitie. Via enkele Green Deal Trails ondersteunen we in een traject pilootprojecten en brengen we hen samen met experten.

Meer info of zelf deelnemen aan de Green Deal Sportdomeinen

arrow team members
foto David Nassen
David Nassen
Senior Adviseur Strategie & Samenwerking met Impact

Klanten

  • Vlaamse overheid
  • Intermediaire en private organisaties

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen