Financieringsinstrument voor consortium voor de bio-industrie

Financieringsinstrument voor consortium voor de bio-industrie

Bedrijven en startende ondernemingen die op zoek zijn naar financiële steun voor het opschalen van op biologische basis geproduceerde innovatie, kunnen het moeilijk vinden om informatie over regionale financiering te vinden. De regio's zijn belangrijke spelers als het gaat om het stimuleren van de bio-economie.

Sinds zijn oprichting werkt het Bio-based Industrie Consortium (BIC) op verschillende manieren samen met regio's. Een van de hoofddoelstellingen van BIC is het overbruggen van de kloof tussen biobased investeringsmogelijkheden en financiële stimuleringsmaatregelen op regionaal niveau. Een belangrijke mijlpaal in het bereiken van die doelstelling was de oprichting van het regionale platform van BIC in 2020, om de leden van de industrie beter te verbinden met de Europese regio's.

In aanvulling op het regionale platform heeft BIC een databank gelanceerd, die een zoekinstrument bevat, voor regionale financieringsinformatie en kansen voor bio-projecten.

IDEA Consult ontwikkelde deze databank die regionale, nationale en Europese financiering van meer dan 30 regio's in Europa bevat. Het kan gemakkelijk worden uitgebreid tot andere regio's, ook.

Er zijn twee belangrijke voordelen van de nieuwe BIC-databank. De zoekfunctie maakt het voor bedrijven gemakkelijker om regionale financieringsmogelijkheden te vinden. Voor de regio's kan de databank peer learning en beleidsuitwisseling over financieringsprogramma's tussen de regionale leden vergemakkelijken.

"Deze databank is de volgende stap in de nieuwe pijler van activiteiten die het BIC voor zijn leden ontwikkelt: de toegang tot financiering verbeteren en investeringen vergemakkelijken. Een goede samenwerking met de regio's is van cruciaal belang om investeringen in lokale innovatieve waardeketens in Europa te stimuleren", verklaart Dirk Carrez, CEO van BIC.

De financieringsinformatie voor de databank werd bij de regio's verzameld via rechtstreeks contact, interviews en deskresearch. De focus van de databank ligt op financiering voor geavanceerde projecten in de bio-economie (ten minste technology readiness level 7, d.w.z. demonstratie in operationele omgeving of hoger). De databank zal tweemaal per jaar door IDEA worden geactualiseerd. De volgende update is in september 2022.

arrow team members
foto Björn Koopmans
Björn Koopmans
Expert Regionale Ontwikkeling & EU Projecten