Evaluatie van het onderwijsaanbod voor zieke leerlingen: neem jij deel aan de online bevraging?

Evaluatie van het onderwijsaanbod voor zieke leerlingen: neem jij deel aan de online bevraging?

Elk kind, ook een kind dat omwille van ziekte, een ongeval, een operatie of psychische problemen tijdelijk niet naar school kan, heeft recht op onderwijs. Om dit recht voor deze kinderen waar te maken, bestaan er verschillende mogelijkheden: het tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH), Bednet, ziekenhuisonderwijs (type-5), het onderwijs in de kinderpsychiatrie (DMOB), initiatieven die een school zelf neemt binnen het zorgbeleid of initiatieven van vrijwilligersorganisaties (bijv. School & Ziekzijn). Om het onderwijs voor deze zieke kinderen te verbeteren, voert IDEA Consult een evaluatie uit in opdracht van de minister van Onderwijs en Vorming. Met deze evaluatie zullen onderbouwde aanbevelingen voor het beleid opgesteld worden.

Is of was uw kind in de voorbije schooljaren langdurig of vaak afwezig op school wegens ziekte? Dan zijn wij benieuwd naar uw ervaringen en mening over het onderwijs aan uw kind.

Deelnemen kan via deze link:  https://chkmkt.com/onderwijs_ziekelln_ouders

Met uw deelname biedt u een waardevolle bijdrage aan het onderzoek. Alvast hartelijk dank!

Klanten

  • Vlaamse overheid

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen