Evaluatie van de regionale investeringsmaatschappij LRM

Evaluatie van de regionale investeringsmaatschappij LRM

Op 1 februari 1994 werd de naamloze vennootschap Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) opgericht, met als doel om te investeren in de transformatie van de Limburgse economie na de sluiting van de mijnen. Om deze opdracht op te volgen werden van bij de opstart beheers- en/of samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen LRM en de Vlaamse overheid, die periodiek worden geëvalueerd.

Ter afronding van de beheersovereenkomst 2014-2019 en in voorbereiding op een nieuwe beheersovereenkomst, voerde IDEA Consult in opdracht van de Vlaamse overheid een evaluatie uit van het functioneren en de prestaties van LRM in de periode 2014-2019 (ex post), alsook van de toekomstplannen van LRM, rekening houdend met zowel de evoluerende beleidscontext als met evoluties in de financiële markten (ex ante).

De opdracht omvatte zowel een inhoudelijke (projecten en producten), een organisatorische (algemene werking en bedrijfsvoering in al haar aspecten) als een financiële evaluatie, op basis van documentanalyse, portfolio-analyse en interviews met diverse stakeholders. Op basis van de evaluatie en rekening houdend met de uitdagingen waarmee LRM in de toekomst zal worden geconfronteerd, formuleerde het evaluatieteam van IDEA Consult aanbevelingen voor zowel LRM als de Vlaamse overheid ter versterking van de toekomstige werking en het opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen