Een win-win-plan voor klimaat en gezondheid

Een win-win-plan voor klimaat en gezondheid

Hittestress, overstromingsangst, problemen met de tijgermug, … illustreren de impact van klimaatverandering op de gezondheid. IDEA Consult ontwikkelde aanbevelingen om het (supra-)lokale niveau te versterken in deze uitdagingen.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin Hilde Crevits lanceerde recent het Vlaams klimaatgezondheidsplan op een Gezondheidsconferentie van Departement Zorg. Het (supra-)lokale beleidsniveau speelt hierbij een belangrijke rol.

Participatief onderzoekstraject

Vanuit IDEA Consult deden we samen met de consultants van WhoCares? een participatief onderzoekstraject rond het versterken van de (supra-)lokale werking rond klimaatverandering en gezondheid. De rol van lokale besturen, intergemeentelijke samenwerkingen, regionale actoren, zorgberoepen, eerstelijnszones en zorgraden waren de focus van deze opdracht. Onze analyse en strategische aanbevelingen worden meegenomen in de concretisering van het klimaatgezondheidsplan.

Nieuwe bestuurlijke perspectieven en ontwikkelingen in gezondheidsbeleid

We namen nieuwe bestuurlijke perspectieven op de relatie tussen de Vlaamse overheid en het werkveld van gemeenten, zorgberoepen, ... mee in de mapping van de huidige situatie; Dit combineerden we met  ontwikkelingen in preventief gezondheidsbeleid en zorg.

Een Vlaams beleidskader in combinatie met bottom-up versterken van innovatie en sterke praktijken is de aanbevolen aanpak. Voor het Vlaams beleidskader legden we linken tussen Departement Zorg, Agenstschap Binnenlands Bestuur en Departement Omgeving. Het supralokale niveau werd naar voor geschoven als beleids- en samenwerkingsplatform van lokale besturen, eerstelijnszones, intercommunales, ... rond klimaatgezondheid.

Via een gecoördineerde aanpak door het Departement Zorg worden ondersteuners, zoals VIVEL, Gezond Leven, … betrokken en worden er linken gelegd naar netwerken van ruimtelijke planners en studie- en ingenieursbureaus. Logo-werking in Vlaanderen en hun Medisch Milieukundigen (MMK's) vullen een centrale rol in bij de aanbevelingen.

Gezondheidstoets van Logo Leieland als praktijkcheck

Naast de uitrol van een warmteactieplan werd ook de ‘Gezondheidstoets’ van Logo Leieland en de Intercommunale Leieland als ‘praktijkcheck’ van de aanbevelingen opgenomen in het rapport. De gezondheidstoets is een instrument ter bevordering van een gezonde publieke ruimte. De zes indicatoren van de toets worden meegenomen bij plannen voor publieke ruimte en dus ook bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) door Leiedal. Een RUP wordt op die manier kritisch beoordeeld op gezondheidscriteria en het Logo hangt er weliswaar niet-bindende maar wel sterk aangeraden suggesties aan vast over hoe het beter kan.

arrow team members
foto David Nassen
David Nassen
Senior Consultant Strategie & Samenwerking met Impact