Een verweefbaarheidsindicator voor bedrijventerreinen

Een verweefbaarheidsindicator voor bedrijventerreinen

Hoe kan er ingezet worden op het (opnieuw) verweven van wonen en werken? IDEA Consult ontwikkelde een verweefbaarheidsindicator die de (theoretische) verwevingsmarge van bedrijven op bedrijventerreinen aangeeft. De indicator objectiveert de discussie over welke activiteiten verweefbaar zijn en geeft meer inzicht in de planningsopdracht rond bedrijvigheid, kernversterking en andere types van zonering.

 

Een ruim gamma aan werklocaties is noodzakelijk

Op de lange termijn (2040) willen we in Vlaanderen geen nieuwe open ruimte meer aansnijden. Dit betekent ook geen nieuwe bedrijventerreinen meer. Overheden, ontwikkelaars en bedrijven zullen sterker inzetten op het (opnieuw) verweven van wonen en werken. Het mag dan ook niet verwonderen dat de versterking van ‘bedrijvige kernen’ deel uitmaakt van het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’. ‘Slimme verweving’ is ook één van de pijlers van de nieuwe nota ruimtelijke economie van de stad Antwerpen én van de ruimtelijke visie ‘Ruimte voor Gent 2030’.

ontwikkelingsproject

Stedelijke ontwikkelingsprojecten waar wonen én werken gecombineerd worden: RUP Afrikalaan in Gent en RUP Lage Weg in Antwerpen (bron: Stad Gent en Stad Antwerpen)

Om een ruim gamma aan werklocaties aan te bieden moet er (opnieuw) voldoende ruimte op verweven locaties beschikbaar komen. Belangrijke voorwaarde is echter wel dat bedrijventerreinen optimaal ingevuld worden. Kansen creëren voor verweven locaties terwijl de deur openstaat op bedrijventerreinen is niet efficiënt en zal op termijn niet leiden naar de gewenste resultaten.

Tot op vandaag worden ambities rond verweving in Vlaanderen meestal op individueel bedrijfsniveau behandeld of voor specifieke gebieden. Interessant en nodig, maar tijdrovend. Het is niet evident om generieke uitspraken te doen over welke bedrijfsactiviteiten verweefbaar zijn en welke niet.

 

Een verweefbaarheidsindicator: een belangrijke stap om assumpties rond verweving vorm te geven

Op basis van inzichten uit de Nederlandse praktijk ontwikkelde IDEA Consult in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen een verweefbaarheidsindicator die de (theoretische) verwevingsmarge van bedrijven op bedrijventerreinen aangeeft. Wanneer we de verweefbaarheidsindicator toepassen op de bedrijven die we vandaag op de Oost-Vlaamse bedrijventerreinen aantreffen, dan blijkt dat:

  • 28% van de bedrijven niet-verweefbaar zijn
  • 39% van de bedrijven verweefbaar zijn onder voorwaarden
  • 34% van de bedrijven verweefbaar zijn

We houden een slag om de arm, de methodiek vraagt uiteraard om maatwerk wanneer toegepast op een individueel bedrijventerrein. Maar de cijfers wijzen op een belangrijk potentieel tot meer verweving.

sint niklaas

Voorbeeld van de toepassing van de verweefbaarheidsindicator op bedrijventerreinen rondom Sint-Niklaas (bron: IDEA Consult)

De verweefbaarheidsindicator biedt de mogelijkheid om de discussie over niet-verweefbaarheid verder te objectiveren, o.a. om investeringskeuzes voor bedrijventerreinen te kaderen, de assumpties rond verweving verder vorm te geven en meer realistische aannames over ruimtevragen te doen. De indicator geeft ook meer inzicht in de planningsopdracht rond kernversterking, multifunctionaliteit en andere types van zonering.

De (beleids)wens tot verweving is uiteraard niet nieuw. Ons aanvoelen is echter dat de mindset bij beleidsmakers verandert én dat er nu een globaal instrumentarium in stelling wordt gebracht om verweving effectief te realiseren. Vooraleer beleidsmakers de vertaalslag maken naar concrete beleidsopties- en projecten doen zij er evenwel goed aan om op een gedetailleerde manier te bepalen welke activiteiten op bedrijventerreinen kunnen worden verweven.

Klanten

  • Steden en provincies

Diensten

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen