Een sterk Vlaams gezondheidsbeleid

Een sterk Vlaams gezondheidsbeleid

Vanuit IDEA zijn we voor het Agentschap Zorg & Gezondheid actief in 3 opdrachten rond preventie en gezondheidsbeleid. 3 vraagstukken waarbij een integrale kijk over beleidsdomeinen heen en met een multi-level perspectief centraal staan. Zo werken we aan een strategische oefening rond de positionering van de Logo’s, een studie van preventieve gezondheidsbeleid in het onderwijs, en een analyse van lokale samenwerkingen i.v.m. gezondheid en klimaat.

Herpositionering Logo-werking in een veranderend preventielandschap

In Vlaanderen zijn er 15 regionale Logo’s of Loco-Regionale Gezondheidsoverleggen, actief. Zij zorgen voor het verspreiden van diverse preventiemethodieken, zoals Gezonde Gemeente, Bewegen op Verwijzing, … naar actoren in alle levensdomeinen (werk, scholen, vrijetijd, …) en zijn zo pleitbezorgers van een gezonde levensstijl en leefomgeving voor de burger.

In de opdracht, die we samen met WhoCares? aanpakken, adviseren we rond een nieuw organisatiemodel voor de Logowerking in Vlaanderen, zodat zij als netwerkorganisatie meer kunnen impact hebben en bijdragen aan het Vlaams preventiebeleid in een veranderend landschap.

Preventieve gezondheidszorg op scholen

Scholen zijn een belangrijke plek waar kinderen en jongeren kennismaken met gezond en veilig leven. Heel wat scholen zetten daarom ook acties op. Denk aan sportdagen, gezonde snacks, lessen rond alcohol of drugs enzoverder. Toch blijkt dat 40% van de basisscholen en 30% van de secundaire scholen nog géén kwalitatief beleid rond gezondheid heeft. Hoe kan het beter? Dat vormt onderwerp van een recent gestarte opdracht. We doen een customer journey onderzoek, waarbij we de ervaringen van verschillende scholen in kaart zullen brengen. Ook spreken we met organisaties binnen preventie en onderwijs en doen we inspiratie op uit interessante ervaringen in binnen en buitenland. Eind 2023 ronden we af met aanbevelingen.

Klimaat & Gezondheid

Klimaatuitdagingen hebben impact op de gezondheid van mensen. Denk maar aan recente hittedagen, overstromingen, insectenplagen, bodemvervuiling, … Samen met WhoCares doen we onderzoek naar de (supra-) lokale werking rond klimaatverandering en gezondheid. Deze studie kadert o.a. in de opmaak van een Vlaams klimaatgezondheidsplan, waarin lokale besturen een belangrijke plaats zullen opnemen. Enerzijds is het de bedoeling om de huidige lokale werking rond klimaat en gezondheid in kaart te brengen en de uitdagingen hierbij. Tegen september 2023 formuleren we aanbevelingen voor de lokale samenwerking rond klimaat & gezondheid.

Op basis van deze drie opdrachten hopen we op termijn een bijdrage te leveren aan een sterk en geïnformeerd futureproof gezondheidsbeleid.

arrow team members
foto Marieke Carpentier (Ph.D.)
Marieke Carpentier (Ph.D.)
Senior Consultant/Onderzoeker Regionale Ontwikkeling & Arbeidsmarkt
foto David Nassen
David Nassen
Senior Adviseur Strategie & Samenwerking met Impact

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen