Een skills ecosysteem als motor voor regionale economische ontwikkeling

Een skills ecosysteem als motor voor regionale economische ontwikkeling

Regionale economische ontwikkeling is meer en meer een zaak van slimme specialisatie (zie verder in deze nieuwsbrief voor een voorbeeld uit Wallonië). Nieuwe slimme specialisatiestrategieën gaan uit van een missiegerichte benadering, expliciet gericht op het bijdragen aan grote maatschappelijke transities zoals klimaat, energie, digitalisering, sociale inclusie, enzovoort. Slimme specialisatiestrategieën spelen hierbij een rol als overkoepelend en verbindend element over fondsen en beleidsinstrumenten heen.

skills ecosysteemNieuwe technologieën, onderzoek en ontwikkeling, en ondernemerschap vormen de klassieke ingrediënten voor een innovatiestrategie. Zonder werknemers met de juiste skills krijgt zo’n strategie echter onmogelijk vorm. Competentie-ontwikkeling moet dus deel uitmaken van de strategie, in het bijzonder in het beroepsgericht onderwijs (VET). Innovatie gaat immers niet enkel om hightech, maar ook om goed geschoolde vakmensen die oplossingsgericht nieuwe technologieën kunnen toepassen. In het kader van innovatie wordt er traditioneel vooral naar het hoger onderwijs gekeken, maar ook het beroepsgericht onderwijs in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs, of de opleidingen van VDAB of binnen de sectoren, spelen een rol.

Een skills strategie brengt de werelden van economie en arbeidsmarkt enerzijds en onderwijs en vorming anderzijds samen rond de uitdagingen van uw regio. We stemmen de strategieën van alle actoren af in een dynamisch ecosysteem om de vraag en aanbod van skills te matchen en zo een boost te geven aan de ontwikkeling van uw regio.

Ga er ook van uit dat dit ecosysteem geen eenrichtingsverkeer is van onderwijs naar arbeidsmarkt. Uitwisseling met bedrijven (vb. via duaal leren) maakt opleidingen relevanter voor de noden van de regionale arbeidsmarkt, en nieuwe kennis uit onderzoek en ontwikkeling leidt tot nieuwe leer- en onderwijsmethoden (vb. inzet van augmented reality voor het aanleren van risicovolle handelingen).

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen