Een onderzoek naar clusterondersteuning in Vlaanderen

Een onderzoek naar clusterondersteuning in Vlaanderen

Na 3 jaar Vlaams clusterbeleid wenst VLAIO een analyse te maken van de resultaten/effecten van het Vlaamse clusterbeleid, in hoeverre deze resultaten aansluiten bij de uitgangspunten en doelstellingen van dit beleid, en van de wijze waarop de clusters in de toekomst beter ondersteund kunnen worden vanuit de overheid. Deze aspecten worden onderzocht voor zowel de speerpuntclusters (SPCs) als de Innovatieve bedrijfsnetwerken (IBNs). IDEA voert deze analyse uit op basis van uitgebreide documentanalyse, analyse van de clusterleden en hun deelname in innovatieprojecten, een bevraging naar alle clusterleden, dieptegesprekken met alle SPCs en IBNs, interviews met andere stakeholders in het innovatiesysteem. Er wordt ook een panel van internationale experten ingeschakeld om het onderzoek van rijkere input te voorzien, tussentijdse bevindingen af te toetsen en verfijnen, en te reflecteren op de toekomst van het Vlaams clusterbeleid. Het onderzoek zal leiden tot een aantal belangrijke inzichten op basis van de ervaringen en lessen van de eerste drie jaar Vlaams clusterbeleid en tot aanbevelingen over hoe het clusterbeleid, met name de onderliggende ondersteuningsmechanismes voor clusters, nog meer doelmatig ingericht kan worden.

arrow team members
foto Steven Knotter
Steven Knotter
Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling
foto Dries Ballyn
Dries Ballyn
Analist Arbeidsmarkt & Sociaal-Economisch Beleid

Klanten

  • Vlaamse overheid

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen