Een nieuw interregionaal financieringsmechanisme voor innovatie

Een nieuw interregionaal financieringsmechanisme voor innovatie

IDEA Consult ontwerpt in opdracht van het Vanguard Initiative een nieuw interregionaal financieringsmechanisme voor de ontplooiing van innovatie, als aanvulling op de financiering van innovatie op regionaal en Europees niveau.

Het Vanguard Initiative (VI) is een samenwerkingsverband van 37 EU-regio's met een sterke agenda voor industriële modernisering door de inzet van innovatie. Het initiatief tracht regionale innovatie-ecosystemen te versterken door strategieën op elkaar af te stemmen en complementaire middelen te combineren in interregionale innovatieprojecten, met als uiteindelijk doel de modernisering van de industrie in Europa te versnellen door de invoering van nieuwe technologieën te versnellen.

De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat het Initiatief zijn eigen interregionale financieringsmechanismen voor zijn grensoverschrijdende activiteiten en projecten moet ontwikkelen, als aanvulling op de bestaande regionale en Europese financieringsinstrumenten.

IDEA Consult is geselecteerd om de VI te ondersteunen bij het uitwerken van oplossingen voor interregionale financiering, met de nadruk op eigen regionale instrumenten (al dan niet EFRO). IDEA Consult zal een gedetailleerd onderzoek uitvoeren naar vergelijkbare financieringsregelingen in de regio's (met een focus op instrumenten ter financiering van door KMO's geleide demonstratieprojecten) en de operationele voorwaarden om deze beter op elkaar af te stemmen / wederzijds open te stellen / te bundelen tot een echte interregionale financieringsregeling. Synergieën met EU-instrumenten zijn welkom, maar vormen geen voorwaarde: de analyse zal ongeacht de EU-instrumenten worden uitgevoerd.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen