Een krachtige toekomstvisie voor Bosland, het grootste bos van Vlaanderen

Een krachtige toekomstvisie voor Bosland, het grootste bos van Vlaanderen

Bosland bondgenootschap

Bosland is het resultaat van de inspanning van een sterk bondgenootschap. Dit bondgenootschap wordt gevormd door de vier Boslandgemeenten Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, het Regionaal Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg. De afgelopen 15 jaar werd vanuit dit samenwerkingsverband geïnvesteerd in één gemeenschappelijk doel: het grootste aaneengesloten bosgebied in Vlaanderen ontwikkelen, onderhouden en ontsluiten. Het was een periode van doorbraken realiseren en samen verder komen dan alleen. De internationale erkenning voor exemplarisch natuurbeheer, de ontwikkeling van unieke landmarks en jaarlijks meer dan 1mio wandelaars en fietsers, illustreren het succes van Bosland.

Toekomstvisie Bosland 2040

In april 2021 lanceerde Vlaams Minister Zuhal Demir de oproep voor kandidaat-Nationale Parken Vlaanderen en kandidaat-Landschapsparken. Naar aanleiding hiervan begeleidde IDEA Consult het Bosland bondgenootschap bij de opmaak van een toekomstvisie. Tijdens vijf strategische sessies werd het Bosland bondgenootschap uitgedaagd om de potenties van Bosland grondig te verkennen.  Het resultaat is een heldere en gedragen visie op de toekomst van Bosland. IDEA verwerkte de resultaten in een Toekomstnota Bosland 2040. Deze nota concretiseert in vijf krachtlijnen de ambities op vlak van natuurbehoud en -ontwikkeling, leven in en nabij natuur, erfgoed, toeristische beleving en de uitbouw van het bondgenootschap.

Kandidaat Nationaal Park Bosland

Een erkenning als Nationaal Park is een cruciale hefboom om deze toekomstambities waar te maken. IDEA ondersteunde inhoudelijk en redactioneel de opmaak van het kandidaat dossier. In het kandidaat-dossier wordt gemotiveerd hoe een gerichte afbakening van Bosland vandaag aansluit bij de criteria en hoe een verdere uitbreiding van Bosland gerealiseerd kan worden. In december 2021 wordt bekend gemaakt of de kandidatuur weerhouden wordt.  

arrow team members
foto Michelle Accardo
Michelle Accardo
Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Cultuur & Toerisme

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen